Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Economics
Title in original language “Augstākās izglītības finansēšanas attīstība Latvijā”
Title in English "Development of Higher Education Funding in Latvia"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Prof. I. Eriņš
Reviewer Prof. M. Šenfelde
Abstract Maģistra darbs Augstākās izglītības finansēšanas attīstība Latvijā izstrādājis akadēmiskās maģistra studiju programmas „Ekonomika” students Reinis Lasmanis. Maģistra darba vadītājs ir Dr.oec. prof. Ingars Eriņš. Darbs sastāv no 89 lapām, un pielikumu uz pielikumu uz sešām lapām. Darbs iekļautas 12 tabulas, 12 attēli un četri pielikumi. Darba struktūra sastāv no ievada, pētnieciskā darba daļām, secinājumiem, priekšlikumiem, izmantotā literatūras saraksta un pielikuma. Pirmajā daļā „Augstākās izglītības finansēšanu” ir ietvertas nodaļas par augstākās izglītības ieguldījumu tautsaimniecībā, izglītības ietekmi uz indivīda atalgojumu un nodarbinātību un tiek aprakstītas augstākās izglītības finansēšana ārvalstīs. Otrajā daļā „Augstākās izglītības finansēšana Latvijā” ir iekļautas nodaļas par normatīvos balstītas finansēšanas sistēmas izveidi, augstākās izglītības finansēšanas modeļa attīstību, darba tirgus vajadzību nodrošināšanu, augstākās izglītības eksportu un studējošo kreditēšanas sistēmas izveidi. Savukārt trešajā daļā „Finansējuma izmaiņas Latvijā” ir ietvertas nodaļas par starptautiskā finansējuma pieaugumu Latvijā, augstākās izglītības finansējuma proporcionālo sadalījumu augstskolās, kā arī par finansējuma īpatsvaru no iekšzemes kopprodukta. Darbā tiek pētīta vairāku augstākās izglītības finansēšanas sistēmas atzaru attīstība un izmaiņas. Darbā tiek secināts, ka vairāki no augstākās izglītības finansēšanas sektoriem ir dinamiski attīstījušies, piedzīvojuši būtiskas pārmaiņas, kas ir cieši saistītas ar pārmaiņām valstī un augstākās izglītības jomā kopumā.
Keywords augstākā izglītība, finansēšana, augstākās izglītības finansēšana
Keywords in English higher education, funding, funding of higher education
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 18.05.2017 16:47:35