Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Atklāto nelegālo cigarešu pārvietošanas gadījumu analīze uz Latvijas-Baltkrievijas robežas”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Case Study on the Detected Illicit Movement of Cigarettes on the Latvia -Belarus Border”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs A.Čevers
Recenzents A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Anotācija Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido četras daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 76. lpp, tajā ir iekļauti 2 pielikumi, 7 attēli, 17 tabulas un 1 formula. Izmantotās literatūras avotu sarakstā ietverti 62 avoti latviešu valodā. Darba mērķis ir novērtēt akcīzes preču uzraudzības sistēmu un sniegt priekšlikumus tās uzlabojumiem. Lai sasniegtu darba mērķi, autore pētīja tādus jautājumus kā: • Akcīzes nodokļa būtība • Ārējā muitas robeža • Konkrētus gadījumus saistībā ar nelegālo preču atklātajiem gadījumiem. Pirmajā darba daļā tiek izpētīts un aprakstīts akcīzes nodoklis, tā normatīvā bāze, likmes, piemērojamā nodokļu struktūra un akcīzes nodoklis tieši tabakas izstrādājumiem. Otrajā daļā tiek izpētīta legālā un nelegālā kustība un muitas robežām. Tiek izanalizēta patēriņam nodotā legālā aprite un nelegālā aprite un tās sekas. Balstoties uz diviem iepriekšējiem punktiem, tiek izanalizēta arī administratīvā un kriminālā atbildība. Turpinājumā, balstoties uz atbildības piemērošanu, tika aprakstīti muitas noteikumu pārkāpumi, un tiem piemērojamie sodi. Darba trešajā daļā tiek aprakstīta Latvijas un Baltkrievijas robeža, kā Eiropas Savienības ārējā robeža, tās šķērsošanas atļaujas, kontroles veidi un procedūras, kā arī izpētīta galvenā preču plūsma starp valstu robežām un kvalitatīva darba veikšanai izmantojamais tehniskais aprīkojums. Ceturtajā daļā tika veikta četru konkrētu gadījumu analīze uz Latvijas Baltkrievijas robežas, kā ietveros darba autore izanalizēja gan ievesto preču tendences, gan to slēpšanas vietas, kā arī muitas kontroles darbību saistībā ar notikumiem. Bakalaura darba izstrādei tika izmantoti – mācību grāmatas, Latvijas Republikas likumi, elektroniskie resursi, periodiskie izdevumi un citi MKP iekšējie dokumenti kas nav publicēti. Kopsavilkuma daļā autore izdarīja secinājumus kuros novērtēja akcīzes preču uzraudzības sistēmu un izstrādāja priekšlikumus to pilnveidošanai.
Atslēgas vārdi MKP, muita, atbildības piemērošana, muitas pārkāpumi.
Atslēgas vārdi angļu valodā Key words: customs, responsibility, customs violations
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2017 15:35:56