Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Atklāto nelegālo cigarešu pārvietošanas gadījumu analīze uz Latvijas-Baltkrievijas robežas”
Title in English “Analysis of Case Study on the Detected Illicit Movement of Cigarettes on the Latvia -Belarus Border”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor A.Čevers
Reviewer A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Abstract Anotācija Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido četras daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 76. lpp, tajā ir iekļauti 2 pielikumi, 7 attēli, 17 tabulas un 1 formula. Izmantotās literatūras avotu sarakstā ietverti 62 avoti latviešu valodā. Darba mērķis ir novērtēt akcīzes preču uzraudzības sistēmu un sniegt priekšlikumus tās uzlabojumiem. Lai sasniegtu darba mērķi, autore pētīja tādus jautājumus kā: • Akcīzes nodokļa būtība • Ārējā muitas robeža • Konkrētus gadījumus saistībā ar nelegālo preču atklātajiem gadījumiem. Pirmajā darba daļā tiek izpētīts un aprakstīts akcīzes nodoklis, tā normatīvā bāze, likmes, piemērojamā nodokļu struktūra un akcīzes nodoklis tieši tabakas izstrādājumiem. Otrajā daļā tiek izpētīta legālā un nelegālā kustība un muitas robežām. Tiek izanalizēta patēriņam nodotā legālā aprite un nelegālā aprite un tās sekas. Balstoties uz diviem iepriekšējiem punktiem, tiek izanalizēta arī administratīvā un kriminālā atbildība. Turpinājumā, balstoties uz atbildības piemērošanu, tika aprakstīti muitas noteikumu pārkāpumi, un tiem piemērojamie sodi. Darba trešajā daļā tiek aprakstīta Latvijas un Baltkrievijas robeža, kā Eiropas Savienības ārējā robeža, tās šķērsošanas atļaujas, kontroles veidi un procedūras, kā arī izpētīta galvenā preču plūsma starp valstu robežām un kvalitatīva darba veikšanai izmantojamais tehniskais aprīkojums. Ceturtajā daļā tika veikta četru konkrētu gadījumu analīze uz Latvijas Baltkrievijas robežas, kā ietveros darba autore izanalizēja gan ievesto preču tendences, gan to slēpšanas vietas, kā arī muitas kontroles darbību saistībā ar notikumiem. Bakalaura darba izstrādei tika izmantoti – mācību grāmatas, Latvijas Republikas likumi, elektroniskie resursi, periodiskie izdevumi un citi MKP iekšējie dokumenti kas nav publicēti. Kopsavilkuma daļā autore izdarīja secinājumus kuros novērtēja akcīzes preču uzraudzības sistēmu un izstrādāja priekšlikumus to pilnveidošanai.
Keywords MKP, muita, atbildības piemērošana, muitas pārkāpumi.
Keywords in English Key words: customs, responsibility, customs violations
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 18.05.2017 15:35:56