Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums “Ilgtspējīgas pensiju sistēmas attīstības perspektīvas”
Nosaukums angļu valodā "Development Prospects of Sustainable Pension System"
Autors Ilze Kalniņa
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Prof. J. Saulītis
Recenzents Prof. I.Voronova
Anotācija Maģistra darba tēma: Ilgtspējīgas pensiju sistēmas attīstības perspektīva Maģistra darba autore: Ilze Kalniņa Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec. Juris Saulītis Maģistra darba mērķis ir izpētīt mūsdienu pensijas sistēmu un tās veidošanās vēsturi, veikt dažādu valstu pensiju sistēmu salīdzinošo analīzi, identificēt riskus un ilgtspēju ietekmējošos faktorus, kā arī meklēt risinājumus pensiju sistēmas ilgtspējas nodrošināšanai nākotnē. Maģistra darba izstrādāšanai izmantoti Latvijas un ārzemju autoru zinātniskā literatūra, periodiskie izdevumi, likumi un normatīvie akti, pētījumi un to rezultāti, dažādas statistikas datubāzes, interneta materiāli. Maģistra darbs izstrādāts latviešu valodā un sastāv no 3 daļām. Darba pirmajā daļā ir pētīta pensiju sistēmas nozīme, būtība un funkcijas, kā arī tās veidošanās vēsture. Otrajā daļā aprakstīti Latvijas, Dānijas, Vācijas un Igaunijas pensiju sistēmu modeļi. Maģistra darba trešajā daļā ir veikta minēto valstu pensiju sistēmu salīdzinošā analīze un veikti aprēķini, salīdzinot iespējamo pensijas apmēru dažādās valstīs. Darbā analizēti faktori, kas ietekmē pensiju sistēmas ilgtspēju, un pētīta sakarība ar valsts ekonomiskās attīstības izaugsmi ietekmējošiem faktoriem. Iegūtie rezultāti ir apkopoti nobeiguma secinājumos un tiek izteikti priekšlikumi pensiju sistēmas ilgtspējas nodrošināšanai. Maģistra darba apjoms: 87 lapaspuses. Darbā ietverti 15 attēli, 8 tabulas, 3 formulas.
Atslēgas vārdi Pensiju sistēma, vecuma pensija, ilgtspēja, atbilstība, sociālā drošība
Atslēgas vārdi angļu valodā pension system, old age pension, sustainability, adequacy, social security
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2017 15:03:45