Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Economics
Title in original language “Ilgtspējīgas pensiju sistēmas attīstības perspektīvas”
Title in English "Development Prospects of Sustainable Pension System"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Prof. J. Saulītis
Reviewer Prof. I.Voronova
Abstract Maģistra darba tēma: Ilgtspējīgas pensiju sistēmas attīstības perspektīva Maģistra darba autore: Ilze Kalniņa Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec. Juris Saulītis Maģistra darba mērķis ir izpētīt mūsdienu pensijas sistēmu un tās veidošanās vēsturi, veikt dažādu valstu pensiju sistēmu salīdzinošo analīzi, identificēt riskus un ilgtspēju ietekmējošos faktorus, kā arī meklēt risinājumus pensiju sistēmas ilgtspējas nodrošināšanai nākotnē. Maģistra darba izstrādāšanai izmantoti Latvijas un ārzemju autoru zinātniskā literatūra, periodiskie izdevumi, likumi un normatīvie akti, pētījumi un to rezultāti, dažādas statistikas datubāzes, interneta materiāli. Maģistra darbs izstrādāts latviešu valodā un sastāv no 3 daļām. Darba pirmajā daļā ir pētīta pensiju sistēmas nozīme, būtība un funkcijas, kā arī tās veidošanās vēsture. Otrajā daļā aprakstīti Latvijas, Dānijas, Vācijas un Igaunijas pensiju sistēmu modeļi. Maģistra darba trešajā daļā ir veikta minēto valstu pensiju sistēmu salīdzinošā analīze un veikti aprēķini, salīdzinot iespējamo pensijas apmēru dažādās valstīs. Darbā analizēti faktori, kas ietekmē pensiju sistēmas ilgtspēju, un pētīta sakarība ar valsts ekonomiskās attīstības izaugsmi ietekmējošiem faktoriem. Iegūtie rezultāti ir apkopoti nobeiguma secinājumos un tiek izteikti priekšlikumi pensiju sistēmas ilgtspējas nodrošināšanai. Maģistra darba apjoms: 87 lapaspuses. Darbā ietverti 15 attēli, 8 tabulas, 3 formulas.
Keywords Pensiju sistēma, vecuma pensija, ilgtspēja, atbilstība, sociālā drošība
Keywords in English pension system, old age pension, sustainability, adequacy, social security
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 18.05.2017 15:03:45