Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums “Progresīvais iedzīvotāju ienākuma nodoklis kā ienākumu nevienlīdzības mazināšanas instruments”
Nosaukums angļu valodā "Progressive Personal Income Tax as a Tool for Income Inequality Reduction"
Autors Laura Veinberga
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Asoc.prof. L. Krilovs
Recenzents Prof. I.Voronova
Anotācija Darba „Progresīvais iedzīvotāju ienākuma nodoklis kā ienākumu nevienlīdzības mazināšanas instruments” autore ir Laura Veinberga, un darba zinātniskais vadītājs ir Ekonomikas zinātņu doktors Leonīds Krilovs. Darbā, pamatojoties uz teorētiskajiem atzinumiem un Pasaules Bankas, Latvijas Republikas Finanšu ministrijas, Latvijas Bankas un Domnīcas Certus nodokļu pētījumiem, ir noskaidrotas piemērotākās progresīvā iedzīvotāju ienākuma nodokļa skalas un to potenciālā ietekme uz ienākumu nevienlīdzību Latvijā. Darbs sastāv no 3 daļām. 1. daļā ir definēti pamatjēdzieni, izpētīti ienākumu nevienlīdzību ietekmējošie faktori, kā arī izpētīta nodokļu attīstības vēsture un iedzīvotāju ienākuma nodokļu veidi. 2. daļā ir analizēta ienākumu nevienlīdzības problēma Latvijā un pamatota iedzīvotāju ienākuma nodokļa reformas nepieciešamība, kā arī izvērtēti dažādu nodokļu reformu pētījumi. 3. daļā ir izvērtēti apsvērumi par un pret progresīvajam iedzīvotāju ienākuma nodoklim kā ienākumu nevienlīdzību mazināšanas instrumentam. Galvenais secinājums ir tāds, ka Latvijā ir ļoti augsta ienākumu nevienlīdzība, tāpēc ir jāīsteno pasākumi tās samazināšanai, ieviešot progresīvo iedzīvotāju ienākuma nodokli un nodrošinot, ka sociālie izdevumi tiek precīzāk mērķēti tieši uz mazāk nodrošinātajiem sabiedrības slāņiem. Darba apjoms ir 87 lapas bez pielikumiem, sastāv no 3 daļām, tajā ir izmantotas 11 tabulas, 30 attēli, 2 formulas un 49 izmantotās literatūras avoti.
Atslēgas vārdi ienākumu nevienlīdzība, iedzīvotāju ienākuma nodoklis, progresīvais iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nodokļu reforma
Atslēgas vārdi angļu valodā income inequality, personal income tax, progressive personal income tax, tax reform
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2017 14:39:10