Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Economics
Title in original language “Progresīvais iedzīvotāju ienākuma nodoklis kā ienākumu nevienlīdzības mazināšanas instruments”
Title in English "Progressive Personal Income Tax as a Tool for Income Inequality Reduction"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Asoc.prof. L. Krilovs
Reviewer Prof. I.Voronova
Abstract Darba „Progresīvais iedzīvotāju ienākuma nodoklis kā ienākumu nevienlīdzības mazināšanas instruments” autore ir Laura Veinberga, un darba zinātniskais vadītājs ir Ekonomikas zinātņu doktors Leonīds Krilovs. Darbā, pamatojoties uz teorētiskajiem atzinumiem un Pasaules Bankas, Latvijas Republikas Finanšu ministrijas, Latvijas Bankas un Domnīcas Certus nodokļu pētījumiem, ir noskaidrotas piemērotākās progresīvā iedzīvotāju ienākuma nodokļa skalas un to potenciālā ietekme uz ienākumu nevienlīdzību Latvijā. Darbs sastāv no 3 daļām. 1. daļā ir definēti pamatjēdzieni, izpētīti ienākumu nevienlīdzību ietekmējošie faktori, kā arī izpētīta nodokļu attīstības vēsture un iedzīvotāju ienākuma nodokļu veidi. 2. daļā ir analizēta ienākumu nevienlīdzības problēma Latvijā un pamatota iedzīvotāju ienākuma nodokļa reformas nepieciešamība, kā arī izvērtēti dažādu nodokļu reformu pētījumi. 3. daļā ir izvērtēti apsvērumi par un pret progresīvajam iedzīvotāju ienākuma nodoklim kā ienākumu nevienlīdzību mazināšanas instrumentam. Galvenais secinājums ir tāds, ka Latvijā ir ļoti augsta ienākumu nevienlīdzība, tāpēc ir jāīsteno pasākumi tās samazināšanai, ieviešot progresīvo iedzīvotāju ienākuma nodokli un nodrošinot, ka sociālie izdevumi tiek precīzāk mērķēti tieši uz mazāk nodrošinātajiem sabiedrības slāņiem. Darba apjoms ir 87 lapas bez pielikumiem, sastāv no 3 daļām, tajā ir izmantotas 11 tabulas, 30 attēli, 2 formulas un 49 izmantotās literatūras avoti.
Keywords ienākumu nevienlīdzība, iedzīvotāju ienākuma nodoklis, progresīvais iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nodokļu reforma
Keywords in English income inequality, personal income tax, progressive personal income tax, tax reform
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 18.05.2017 14:39:10