Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums “Piena ražošanas un pārstrādes attīstības perspektīvas Latvijā”
Nosaukums angļu valodā "Milk Production and Processing Development Prospects in Latvia"
Autors Monta Miesniece
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Prof. J. Saulītis
Recenzents Asoc.prof. L. Krilovs
Anotācija Piena ražošanas un pārstrādes attīstībs perspektīvas Latvijā. Monta Miesniece, darba vadītājs asoc. profesors Dr. oec. Juris Saulītis. Piena ražošana un pārstrāde ir nozare ar potenciālu. Tā šobrīd ir viena no nozīmīgākajām nozarēm gan lauksaimniecības, gan arī pārtikas rūpniecības struktūrās, nodrošinot gandrīz ceturtdaļu no kopējās lauksaimniecības produkcijas izlaides. Tāpat Latvijā ir pieejami ievērojami piena ražošanai piemēroti zemes resursi, kas varētu nozīmīgi palielināt gan lauksaimniecības, gan arī pārtikas ražošanas izlaidi. Darba mērķis ir ir parādīt piena nozares vietu un persperktīvas Latvijas tautsaimniecībā. Darbā apskatīti piena nozares teorētiskie aspekti, nozares tiesiskais regulējums. Izpētīta piena nozares vēsturiskā attīstība, analizējot govju skaita un piena izslaukuma dinamiku, importa, eksporta rādītājus. Pētīta piena iepirkuma cenu un piena produktu cenu struktūra un dinamika, analizēts piena produktu patēriņš Analītiski noteiktas galvenās problēmas piena nozarē un faktoru kopums, kas ietekmē nozares attīstību. Izstrādāti priekšlikumi nozares problēmu risināšanai. Ar eksperimenta palīdzību, veikti aprēķini, lai noteiktu samazinātas PVN likmes ietekmi uz piena produktu patēriņu. Modelētas loģistikas centru izveides iespējas, aprēķināti iespējamie ietaupījumi. Darbā secināts, ka salīdzinot ar 1. Latvijas neatkarības laiku piena nozares rādītāji- slaucamo govju skaits, izslaukums, ir samazinājušies, tāpat būtiski samazinājusies eksporta nozīme nozarē. Taču neskatoties uz govju skaita samazināšanos, to produktivitāte ir pieaugusi. Piena nozares attīstību bremzē saimniecību sadrumstalotība un piena iepirkuma cenu līmenis, ar kuru nav iespējams nodrošināt rentablu ražošanu. Taču samazinot piena pārstrādes un ražošanas starpizmaksas, veicinot tehniskā nodrošinājuma modernizāciju, būtu iespējams celt un pietuvināt piena iepirkuma cenu ES līmenim. Tāpat veicot izmaiņas nodokļu politikā, piedāvāt patērētājam pievilcīgu cenu par piena produktu, veicinot piena produktu patēriņu iekšējā tirgū. Maģistra darbs ir uzrakstīts latviešu valodā un tā saturs tiek izklāstīts 80 lapas pusēs. Tas satur ievadu, 3 nodaļas, secinājumus, priekšlikumus, literatūras sarakstu, 28 attēlus, 9 tabulas. Darba izstrādē izmantoti 63 avoti. Atslēgas vārdi: piens, govis, izslaukums, patēriņš, cenas, pašizmaksa.
Atslēgas vārdi piens, govis, izslaukums, patēriņš, cenas, pašizmaksa
Atslēgas vārdi angļu valodā milk, cows, milk production, consumption, prices, costs.
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2017 14:26:11