Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Economics
Title in original language “Piena ražošanas un pārstrādes attīstības perspektīvas Latvijā”
Title in English "Milk Production and Processing Development Prospects in Latvia"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Prof. J. Saulītis
Reviewer Asoc.prof. L. Krilovs
Abstract Piena ražošanas un pārstrādes attīstībs perspektīvas Latvijā. Monta Miesniece, darba vadītājs asoc. profesors Dr. oec. Juris Saulītis. Piena ražošana un pārstrāde ir nozare ar potenciālu. Tā šobrīd ir viena no nozīmīgākajām nozarēm gan lauksaimniecības, gan arī pārtikas rūpniecības struktūrās, nodrošinot gandrīz ceturtdaļu no kopējās lauksaimniecības produkcijas izlaides. Tāpat Latvijā ir pieejami ievērojami piena ražošanai piemēroti zemes resursi, kas varētu nozīmīgi palielināt gan lauksaimniecības, gan arī pārtikas ražošanas izlaidi. Darba mērķis ir ir parādīt piena nozares vietu un persperktīvas Latvijas tautsaimniecībā. Darbā apskatīti piena nozares teorētiskie aspekti, nozares tiesiskais regulējums. Izpētīta piena nozares vēsturiskā attīstība, analizējot govju skaita un piena izslaukuma dinamiku, importa, eksporta rādītājus. Pētīta piena iepirkuma cenu un piena produktu cenu struktūra un dinamika, analizēts piena produktu patēriņš Analītiski noteiktas galvenās problēmas piena nozarē un faktoru kopums, kas ietekmē nozares attīstību. Izstrādāti priekšlikumi nozares problēmu risināšanai. Ar eksperimenta palīdzību, veikti aprēķini, lai noteiktu samazinātas PVN likmes ietekmi uz piena produktu patēriņu. Modelētas loģistikas centru izveides iespējas, aprēķināti iespējamie ietaupījumi. Darbā secināts, ka salīdzinot ar 1. Latvijas neatkarības laiku piena nozares rādītāji- slaucamo govju skaits, izslaukums, ir samazinājušies, tāpat būtiski samazinājusies eksporta nozīme nozarē. Taču neskatoties uz govju skaita samazināšanos, to produktivitāte ir pieaugusi. Piena nozares attīstību bremzē saimniecību sadrumstalotība un piena iepirkuma cenu līmenis, ar kuru nav iespējams nodrošināt rentablu ražošanu. Taču samazinot piena pārstrādes un ražošanas starpizmaksas, veicinot tehniskā nodrošinājuma modernizāciju, būtu iespējams celt un pietuvināt piena iepirkuma cenu ES līmenim. Tāpat veicot izmaiņas nodokļu politikā, piedāvāt patērētājam pievilcīgu cenu par piena produktu, veicinot piena produktu patēriņu iekšējā tirgū. Maģistra darbs ir uzrakstīts latviešu valodā un tā saturs tiek izklāstīts 80 lapas pusēs. Tas satur ievadu, 3 nodaļas, secinājumus, priekšlikumus, literatūras sarakstu, 28 attēlus, 9 tabulas. Darba izstrādē izmantoti 63 avoti. Atslēgas vārdi: piens, govis, izslaukums, patēriņš, cenas, pašizmaksa.
Keywords piens, govis, izslaukums, patēriņš, cenas, pašizmaksa
Keywords in English milk, cows, milk production, consumption, prices, costs.
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 18.05.2017 14:26:11