Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Iedzīvotāju ienākuma nodokļa administrēšanas pilnveidošanas iespējas”
Nosaukums angļu valodā “Possibilities for Optimizing Administration of Personal Income Tax”
Autors Aleksandrs Nagaicevs
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs J.Ē.Niedrītis
Recenzents I.Jevinga, Muitas un nodokļu katedras docente, Mg.oec.
Anotācija Bakalaura darba nosaukums: ,,Iedzīvotāju ienākuma nodokļa administrēšanas pilnveidošanas iespējas”. Latvijā iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir būtiska valsts nodokļu sistēmas sastāvdaļa, ienākumi kuri aizņem lielāko daļu no visām iekasētajām nodokļu summām pašvaldību budžetā. Saistība ar IIN ir iespējamas izvairīšanas no nodokļu nemaksāšanas, kuras būtu jānovērš pilnveidojot administrēšanu. Bakalaura darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus kā paaugstināt administrēšanas efektivitāti, lai palielinātu nodokļu ieņēmumus. Lai tiktu sasniegts darbā izvirzītais mērķis ir jāveic sekojoši uzdevumi: analizēt nodokļu sistēmu un tās administrēšanu, izpētīt iedzīvotāju ienākuma nodokļa praksi Latvijā un citās valstīs, veikt pētījumu par administrēšanas darba kvalitātes vērtējumu sabiedrībā un izstrādāt ieteikumus IIN administrēšanas uzlabošanai. Bakalaura darbs sastāv no ievada, trīs nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Pirmā daļa ir teorētiska, tajā tiek apskatīta nodokļu loma tautsaimniecības attīstībā, nodokļu administrēšanas būtība, funkcijas un ietekmējošie faktori , ka arī apskatīti jautājumi, saistībā ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa būtību ,valsts fiskālo politiku un nodokļu reformu. Otrajā daļā tiek aplūkota administrēšanas procesa vadīšana un kontroles pasākumu izvērtējums Latvijā ka arī tiek salīdzināta iedzīvotāju ienākuma nodokļa administrēšanas pieredze Latvijā un ārvalstīs. Trešajā daļā tiek veikta iedzīvotāju anketēšana un novērtēta nodokļu administrēšanas kvalitāte ka arī ir izstrādāti priekšlikumi kā procesa vadīšanas optimizācijas iespējas. Darba apjoms 66 lapas, kurās ietvertas 3 tabulas, 17 attēli un 4 pielikumi. Darba pētnieciskajā daļā veikta aptauja, kurā piedalījās 53 respondenti.
Atslēgas vārdi IIN, administrēšana, pilnveidošana, VID, budžets, ieņēmumi
Atslēgas vārdi angļu valodā PIT, administration, optimitatzion, VID, butget, incomes
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2017 12:34:40