Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Iedzīvotāju ienākuma nodokļa administrēšanas pilnveidošanas iespējas”
Title in English “Possibilities for Optimizing Administration of Personal Income Tax”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor J.Ē.Niedrītis
Reviewer I.Jevinga, Muitas un nodokļu katedras docente, Mg.oec.
Abstract Bakalaura darba nosaukums: ,,Iedzīvotāju ienākuma nodokļa administrēšanas pilnveidošanas iespējas”. Latvijā iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir būtiska valsts nodokļu sistēmas sastāvdaļa, ienākumi kuri aizņem lielāko daļu no visām iekasētajām nodokļu summām pašvaldību budžetā. Saistība ar IIN ir iespējamas izvairīšanas no nodokļu nemaksāšanas, kuras būtu jānovērš pilnveidojot administrēšanu. Bakalaura darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus kā paaugstināt administrēšanas efektivitāti, lai palielinātu nodokļu ieņēmumus. Lai tiktu sasniegts darbā izvirzītais mērķis ir jāveic sekojoši uzdevumi: analizēt nodokļu sistēmu un tās administrēšanu, izpētīt iedzīvotāju ienākuma nodokļa praksi Latvijā un citās valstīs, veikt pētījumu par administrēšanas darba kvalitātes vērtējumu sabiedrībā un izstrādāt ieteikumus IIN administrēšanas uzlabošanai. Bakalaura darbs sastāv no ievada, trīs nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Pirmā daļa ir teorētiska, tajā tiek apskatīta nodokļu loma tautsaimniecības attīstībā, nodokļu administrēšanas būtība, funkcijas un ietekmējošie faktori , ka arī apskatīti jautājumi, saistībā ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa būtību ,valsts fiskālo politiku un nodokļu reformu. Otrajā daļā tiek aplūkota administrēšanas procesa vadīšana un kontroles pasākumu izvērtējums Latvijā ka arī tiek salīdzināta iedzīvotāju ienākuma nodokļa administrēšanas pieredze Latvijā un ārvalstīs. Trešajā daļā tiek veikta iedzīvotāju anketēšana un novērtēta nodokļu administrēšanas kvalitāte ka arī ir izstrādāti priekšlikumi kā procesa vadīšanas optimizācijas iespējas. Darba apjoms 66 lapas, kurās ietvertas 3 tabulas, 17 attēli un 4 pielikumi. Darba pētnieciskajā daļā veikta aptauja, kurā piedalījās 53 respondenti.
Keywords IIN, administrēšana, pilnveidošana, VID, budžets, ieņēmumi
Keywords in English PIT, administration, optimitatzion, VID, butget, incomes
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 18.05.2017 12:34:40