Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums “Zemu procentu likmju ietekme uz Latvijas komercbanku darbību”
Nosaukums angļu valodā "Impact of Low Interest Rates on the Operation of Latvian Commercial Banks"
Autors Kristaps Freimanis
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Prof. I. Dovladbekova
Recenzents Asoc.prof. J.Eriņa
Anotācija Sākot no 2014.gada, procentu likmes euro valūtas finanšu tirgū ir pastāvīgi samazinājušās, sasniedzot arvien jaunus rekordzemus līmeņus. Šādi apstākļi daudziem tirgus dalībniekiem ir neierasti un spiež meklēt risinājumus, kā saglabāt peļņu. Zinātniskajā literatūrā parādās arvien jauni pētījumi par zemu procentu likmju ietekmi uz banku finanšu rezultātiem un darījumu risku. Maģistra darbā “Zemu procentu likmju ietekme uz Latvijas komercbanku darbību” (autors Kristaps Veidmanis, zinātniskais vadītājs Prof. Dr. oec. Inna Dovladbekova) atspoguļotā pētījuma mērķis ir novērtēt procentu likmju samazināšanās riska ietekmi uz Latvijas komercbanku finanšu rezultātiem un darījumu risku. Latvijā autors nekonstatēja pazīmes, kas liecinātu par komercbanku veiktiem riskantākiem darījumiem. Paaugstināta riska neuzņemšanos autors skaidro ar komercbanku spēju līdz šim noturēt optimālu starpību starp piesaistīto finanšu resursu izmaksām un izvietoto finanšu resursu ienesīgumu. Darbā ir 83 lappuses (bez pielikumiem), 23 attēli, 19 tabulas, 54 formulas un 9 pielikumi.
Atslēgas vārdi zemas procentu likmes, procentu likmju risks, tīrie procentu ienākumi, tīro procentu ienākumu marža, komercbanku finanšu rezultāti, komercbanku darījumu risks.
Atslēgas vārdi angļu valodā low interest rates, interest rate risk, net interest income, net interest margin, financial results of commercial banks, transaction risk of commercial banks.
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2017 12:29:03