Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums “Nodokļu politika un tās ietekme uz uzņēmējdarbību”
Nosaukums angļu valodā "Tax Policy and its Impact on Business"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Prof. A.Fedotovs
Recenzents Prof. K. Didenko
Anotācija Maģistra darbs „Nodokļu politika un tās ietekme uz uzņēmējdarbību” darba autore: Monta Jankus, zinātniskais vadītājs: Dr.oec., profesors Aleksandrs Fedotovs. Maģistra darba apjoms ir 80 lappuses, tas satur 21 attēlu, 7 tabulas, 2 pielikumus un 35 izmantotās literatūras avotus. Maģistra darbā ir apkopota un raksturota nodokļu būtība un funkcijas. Izpētīti nodokļu politikas teorētiskie aspekti. Darbā ir novērtēta nodokļu politikas ietekme uz uzņēmējdarbību Latvijā. Kā arī salīdzināti un novērtēti darbaspēka nodokļi Baltijas valstīs: Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Maģistra darbs sastāv no trīs nodaļām, kuras sadalītas apakšnodaļās. Darba pirmajā daļā ir analizēta nodokļu būtība un funkcijas, kā arī nodokļu politika Latvijā. Darba otrajā daļā izpētīta nodokļu sistēmas uzbūve Latvijā. Darba trešajā daļā novērtēta nodokļu ietekme uz uzņēmējdarbību un veikts salīdzinājums darbaspēka nodokļiem Baltijas valstīs. Darba gaitā izstrādāti priekšlikumi darbaspēka nodokļu pilnveidošanai Latvijā. Darba nobeigumā apkopoti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi nodokļu politikas pilnveidošanai Latvijā. Darba izstrādes rezultātā ir apstiprināta izvirzītā hipotēze: Latvijas nodokļu politikas reformas spēs ieviest pozitīvas pārmaiņas uzņēmējdarbības vidē.
Atslēgas vārdi Atslēgvārdi: Nodokļu politika, uzņēmējdarbība, darbaspēka nodokļi, nodokļu slogs, konkurētspēja.
Atslēgas vārdi angļu valodā Keywords: Tax policy, business, labour force taxes, tax burden, competitiveness.
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 18.05.2017 10:55:27