Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Economics
Title in original language “Nodokļu politika un tās ietekme uz uzņēmējdarbību”
Title in English "Tax Policy and its Impact on Business"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Prof. A.Fedotovs
Reviewer Prof. K. Didenko
Abstract Maģistra darbs „Nodokļu politika un tās ietekme uz uzņēmējdarbību” darba autore: Monta Jankus, zinātniskais vadītājs: Dr.oec., profesors Aleksandrs Fedotovs. Maģistra darba apjoms ir 80 lappuses, tas satur 21 attēlu, 7 tabulas, 2 pielikumus un 35 izmantotās literatūras avotus. Maģistra darbā ir apkopota un raksturota nodokļu būtība un funkcijas. Izpētīti nodokļu politikas teorētiskie aspekti. Darbā ir novērtēta nodokļu politikas ietekme uz uzņēmējdarbību Latvijā. Kā arī salīdzināti un novērtēti darbaspēka nodokļi Baltijas valstīs: Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Maģistra darbs sastāv no trīs nodaļām, kuras sadalītas apakšnodaļās. Darba pirmajā daļā ir analizēta nodokļu būtība un funkcijas, kā arī nodokļu politika Latvijā. Darba otrajā daļā izpētīta nodokļu sistēmas uzbūve Latvijā. Darba trešajā daļā novērtēta nodokļu ietekme uz uzņēmējdarbību un veikts salīdzinājums darbaspēka nodokļiem Baltijas valstīs. Darba gaitā izstrādāti priekšlikumi darbaspēka nodokļu pilnveidošanai Latvijā. Darba nobeigumā apkopoti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi nodokļu politikas pilnveidošanai Latvijā. Darba izstrādes rezultātā ir apstiprināta izvirzītā hipotēze: Latvijas nodokļu politikas reformas spēs ieviest pozitīvas pārmaiņas uzņēmējdarbības vidē.
Keywords Atslēgvārdi: Nodokļu politika, uzņēmējdarbība, darbaspēka nodokļi, nodokļu slogs, konkurētspēja.
Keywords in English Keywords: Tax policy, business, labour force taxes, tax burden, competitiveness.
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 18.05.2017 10:55:27