Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums "Finanšu plānošanas un analīzes ārpakalpojumu veicināšana uz Zviedriju un biznesa modeļa izstrāde"
Nosaukums angļu valodā "Promotion of Outsourced Financial Planning and Analysis Services to Sweden and Development of a Business Model"
Autors Ints Vovers
Struktūrvienība 22061 Starptautisko programmu nodaļa
Darba vadītājs Uldis Cimdiņš
Recenzents Māris Millers, dipl.phys., MBA, SIA "MM studija"
Anotācija Vovers I. Finanšu plānošanas un analīzes ārpakalpojumu veicināšana uz Zviedriju un biznesa modeļa izstrāde: Maģistra darbs / I.Vovers, U.Cimdiņš. – Rīga: RTU IEVF Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma „Inovācijas un uzņēmējdarbība”, 2017. – 83 lpp. Maģistra darbs rakstīts angļu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 83 lpp., tajā iekļauti 7 attēli un 6 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 6 avoti latviešu un 71 avots angļu valodā. Darbam pievienoti 12 pielikumi. Darba mērķis ir identificēt un analizēt ieguvumus, ko varētu sniegt finanšu plānošanas un analīzes ārpakalpojumi maziem un vidējiem uzņēmumiem Zviedrijā, un veikt jauna biznesa modeļa izstrādi Latvijas uzņēmumam, kas specializējies finanšu plānošanas un analīzes ārpakalpojumu sniegšanā uz Zviedriju. Pirmajā darba daļā atainots teorijas, konceptu un modeļu pārskats, un salīdzinājums attiecībā uz tādām tēmām kā ārpakalpojumi, finanšu ārpakalpojumi un biznesa modeļi teorijā un praksē. Darba otrajā daļā veikta nozares, mērķa tirgus un šķēršļu, ar ko saskaras mazi un vidēji uzņēmumi Zviedrijā, analīze, izmantojot informāciju, kas iegūta no kvantitatīvās un kvalitatīvās pētniecības. Darba trešajā daļā, izveidots piedāvājums jauna biznesa modeļa izstrādei, izmantojot pierādījumus, kas iegūti darba teorētiskajā un analītiskajā daļā. Nozīmīgākie darba secinājumi apliecina, ka ārpakalpojumu izvēle uzņēmumos ir, galvenokārt, balstīta loģikā, kas seko izmaksu un resursu vadības ekonomikas teorijām. Darba analītiskajā daļā iegūtā informācija apstiprina, ka īpaši pielāgoti pakalpojumu piedāvājumi spēj atrisināt problēmas, ar kurām saskaras mazi un vidēji uzņēmumu Zviedrijā. Darba praktiskajā daļā izstrādātais biznesa modelis mērķa tirgum nodrošina unikālu pakalpojumu piedāvājumu, kas radīts kombinējot tiešsaistes finanšu analīzes platformu un tiešu pieeju finanšu speciālistiem. Nozīmīgākais darba priekšlikums norāda, ka tālāka pētniecība Latvijas kā finanšu plānošanas un analīzes ārpakalpojumu sniedzēja lomā Ziemeļeiropas reģionā dotu papildu vērtību šīs biznesa iespējas novērtēšanā.
Atslēgas vārdi ārpakalpojumi, ārpakalpojumu veicināšana, Latvija, Zviedrija, finanšu ārpakalpojumi, finanses, finanšu plānošana, finanšu analīze, biznesa modelis, biznesa modeļa izstrāde
Atslēgas vārdi angļu valodā outsourced services, facilitation of outsourced services, Latvia, Sweden, outsourced financial services, finance, financial planning, financial analysis, business model, business model development
Valoda eng
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2017 23:10:21