Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Innovations and Entrepreneurship
Title in original language "Finanšu plānošanas un analīzes ārpakalpojumu veicināšana uz Zviedriju un biznesa modeļa izstrāde"
Title in English "Promotion of Outsourced Financial Planning and Analysis Services to Sweden and Development of a Business Model"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Uldis Cimdiņš
Reviewer Māris Millers, dipl.phys., MBA, SIA "MM studija"
Abstract Vovers I. Finanšu plānošanas un analīzes ārpakalpojumu veicināšana uz Zviedriju un biznesa modeļa izstrāde: Maģistra darbs / I.Vovers, U.Cimdiņš. – Rīga: RTU IEVF Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma „Inovācijas un uzņēmējdarbība”, 2017. – 83 lpp. Maģistra darbs rakstīts angļu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 83 lpp., tajā iekļauti 7 attēli un 6 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 6 avoti latviešu un 71 avots angļu valodā. Darbam pievienoti 12 pielikumi. Darba mērķis ir identificēt un analizēt ieguvumus, ko varētu sniegt finanšu plānošanas un analīzes ārpakalpojumi maziem un vidējiem uzņēmumiem Zviedrijā, un veikt jauna biznesa modeļa izstrādi Latvijas uzņēmumam, kas specializējies finanšu plānošanas un analīzes ārpakalpojumu sniegšanā uz Zviedriju. Pirmajā darba daļā atainots teorijas, konceptu un modeļu pārskats, un salīdzinājums attiecībā uz tādām tēmām kā ārpakalpojumi, finanšu ārpakalpojumi un biznesa modeļi teorijā un praksē. Darba otrajā daļā veikta nozares, mērķa tirgus un šķēršļu, ar ko saskaras mazi un vidēji uzņēmumi Zviedrijā, analīze, izmantojot informāciju, kas iegūta no kvantitatīvās un kvalitatīvās pētniecības. Darba trešajā daļā, izveidots piedāvājums jauna biznesa modeļa izstrādei, izmantojot pierādījumus, kas iegūti darba teorētiskajā un analītiskajā daļā. Nozīmīgākie darba secinājumi apliecina, ka ārpakalpojumu izvēle uzņēmumos ir, galvenokārt, balstīta loģikā, kas seko izmaksu un resursu vadības ekonomikas teorijām. Darba analītiskajā daļā iegūtā informācija apstiprina, ka īpaši pielāgoti pakalpojumu piedāvājumi spēj atrisināt problēmas, ar kurām saskaras mazi un vidēji uzņēmumu Zviedrijā. Darba praktiskajā daļā izstrādātais biznesa modelis mērķa tirgum nodrošina unikālu pakalpojumu piedāvājumu, kas radīts kombinējot tiešsaistes finanšu analīzes platformu un tiešu pieeju finanšu speciālistiem. Nozīmīgākais darba priekšlikums norāda, ka tālāka pētniecība Latvijas kā finanšu plānošanas un analīzes ārpakalpojumu sniedzēja lomā Ziemeļeiropas reģionā dotu papildu vērtību šīs biznesa iespējas novērtēšanā.
Keywords ārpakalpojumi, ārpakalpojumu veicināšana, Latvija, Zviedrija, finanšu ārpakalpojumi, finanses, finanšu plānošana, finanšu analīze, biznesa modelis, biznesa modeļa izstrāde
Keywords in English outsourced services, facilitation of outsourced services, Latvia, Sweden, outsourced financial services, finance, financial planning, financial analysis, business model, business model development
Language eng
Year 2017
Date and time of uploading 17.05.2017 23:10:21