Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums “Banku sektora nozīme Latvijas ekonomikā”
Nosaukums angļu valodā "Role of Bank Sector in the Latvian Economy"
Autors Edgars Grebežs
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Asoc.prof. I. Judrupa
Recenzents Prof. I. Dovladbekova
Anotācija Darba autors: Edgars Grebežs Darba temats: Banku sektora nozīme Latvijas ekonomikā Darba veids: maģistra darbs Studiju programma: ekonomika Darba zinātniskais vadītājs: asoc. prof., dr. oec. Ilze Judrupa Darba apjoms: 81 lpp. Atslēgas vārdi: banku sektors, ekonomika, monetārā politika Pētījuma mērķis: novērtēt banku sektora nozīmi Latvijas ekonomikas attīstībā un izstrādāt ieteikumus banku sektora problēmu novēršanai vai mazināšanai. Darba saturs: maģistra darbs sastāv no 2 daļām. Pirmā daļa ietver: monetāro politiku un banku sektoru, monetāro politiku un tās nozīmi, monetārās politikas instrumentus, banku sektoru un tā nozīmi, banku sistēmas un to veidus, banku funkcijas un finanses, banku darbības regulējošās prasības, uzraudzību, sanāciju un bankrotu. Otrā daļa ietver: Latvijas un Eiropas monetāro politiku, Eirosistēmu un banku sektoru mūsdienu Latvijā, monetāro politiku un banku sistēmu Latvijā un Eiropā, banku sektoru mūsdienu Latvijā, banku sektora nozīmi mūsdienu Latvijas ekonomikā, banku sektora problēmas mūsdienu Latvijas ekonomikā, banku sektora darbības novērtējumu un ieteikumus, banku darbības pilnveidošanu mūsdienu Latvijas ekonomikā. Maģistra darbā ir iekļautas 3 tabulas, 19 attēli un 7 formulas, kā arī izmantoti 21 informācijas avoti un pievienots 1 pielikums. Pētījuma metodes: 1) vispārteorētiskās pētīšanas metodes; 2) empīriskās - datu vākšanas metodes; 3) statistiskā datu apstrādes metode; 4) monogrāfisko metodi. Darba rezultāti: maģistra darba rezultātā tika izstrādāti ieteikumi banku sektora problēmu novēršanai vai mazināšanai. Darba izmantojamība: maģistra darbs ir izmantojams kā informatīvs materiāls kredītiestāžu vajadzībām.
Atslēgas vārdi banku sektors, ekonomika, monetārā politika
Atslēgas vārdi angļu valodā banking sector, economics, monetary policy
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2017 18:27:34