Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Economics
Title in original language “Banku sektora nozīme Latvijas ekonomikā”
Title in English "Role of Bank Sector in the Latvian Economy"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Asoc.prof. I. Judrupa
Reviewer Prof. I. Dovladbekova
Abstract Darba autors: Edgars Grebežs Darba temats: Banku sektora nozīme Latvijas ekonomikā Darba veids: maģistra darbs Studiju programma: ekonomika Darba zinātniskais vadītājs: asoc. prof., dr. oec. Ilze Judrupa Darba apjoms: 81 lpp. Atslēgas vārdi: banku sektors, ekonomika, monetārā politika Pētījuma mērķis: novērtēt banku sektora nozīmi Latvijas ekonomikas attīstībā un izstrādāt ieteikumus banku sektora problēmu novēršanai vai mazināšanai. Darba saturs: maģistra darbs sastāv no 2 daļām. Pirmā daļa ietver: monetāro politiku un banku sektoru, monetāro politiku un tās nozīmi, monetārās politikas instrumentus, banku sektoru un tā nozīmi, banku sistēmas un to veidus, banku funkcijas un finanses, banku darbības regulējošās prasības, uzraudzību, sanāciju un bankrotu. Otrā daļa ietver: Latvijas un Eiropas monetāro politiku, Eirosistēmu un banku sektoru mūsdienu Latvijā, monetāro politiku un banku sistēmu Latvijā un Eiropā, banku sektoru mūsdienu Latvijā, banku sektora nozīmi mūsdienu Latvijas ekonomikā, banku sektora problēmas mūsdienu Latvijas ekonomikā, banku sektora darbības novērtējumu un ieteikumus, banku darbības pilnveidošanu mūsdienu Latvijas ekonomikā. Maģistra darbā ir iekļautas 3 tabulas, 19 attēli un 7 formulas, kā arī izmantoti 21 informācijas avoti un pievienots 1 pielikums. Pētījuma metodes: 1) vispārteorētiskās pētīšanas metodes; 2) empīriskās - datu vākšanas metodes; 3) statistiskā datu apstrādes metode; 4) monogrāfisko metodi. Darba rezultāti: maģistra darba rezultātā tika izstrādāti ieteikumi banku sektora problēmu novēršanai vai mazināšanai. Darba izmantojamība: maģistra darbs ir izmantojams kā informatīvs materiāls kredītiestāžu vajadzībām.
Keywords banku sektors, ekonomika, monetārā politika
Keywords in English banking sector, economics, monetary policy
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 17.05.2017 18:27:34