Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums Ražošanas procesa pilnveide SIA "Scandinavian Innovation Group"
Nosaukums angļu valodā Improvement of Manufacturing Process in the "Scandinavian Innovation Group" Ltd
Autors Diāna Volodkina
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Dr.sc.ing., Jānis Mazais
Recenzents Mg.oec., Jānis Vanags
Anotācija Volodkina D. Ražošanas procesa pilnveide SIA „Scandinavian Innovation Group”: Maģistra darbs / D.Volodkina, J.Mazais. – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2017. – 88 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 88 lpp., tajā iekļauti 27 attēli, 23 tabulas, 2 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 3 avoti latviešu, 37 angļu un 3 krievu valodā. Darbam pievienoti 6 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt ražošanas procesa pilnveides priekšlikumus neatbilstību daudzuma samazināšanai. Pirmajā darba daļā autore ir veikusi manuāla ražošanas procesa neatbilstību vadības metodoloģiju un instrumentu izpēti un savstarpējo salīdzinājumu, lai noteikt tos kurus var izmantot bez piesaistes pie sākotnējā statistisko datu apjoma. Otrā darba daļā autore ir veikusi uzņēmuma problēmas analīzi, tika noteikti manuāla ražošanas procesa defektīvo izstrādājumu rašanos cēloni, sekas un nozīmētas nepieciešamas preventīvas darbības, to samazināšanai. Trešā darba daļā autore ir izstrādājusi manuāla ražošanas procesa pilnveides pasākumu kopu, apvienoja tos vienā pilnveides projekta - svītru kodu elektroniskā sistēma un noteikusi pilnveides projekta potenciālos rezultātus. Balstoties uz veikto pētījumu autore secina, ka izstrādātais pilnveides projekts risina šādas neatbilstību veidošanās problēmas: nav atgriezeniskās saites no klienta, nav izejvielu kontroles, nav mezglu kvalitātes kontroles, nav statistisko datu, ražojuma kvalitātes pārbaudes procedūras nepilnības, darbinieku kļūdas. Autore izvirza priekšlikumu īstenot svītru kodu pilnveides projektu, jo paredzams, ka izstrādātā pilnveides projekta rezultātā neatbilstību skaits tiks samazināts līdz 7%.
Atslēgas vārdi Manuāls ražošanas process, neatbilstības
Atslēgas vārdi angļu valodā Manual manufacturing process, nonconformities
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2017 11:48:58