Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language Ražošanas procesa pilnveide SIA "Scandinavian Innovation Group"
Title in English Improvement of Manufacturing Process in the "Scandinavian Innovation Group" Ltd
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.sc.ing., Jānis Mazais
Reviewer Mg.oec., Jānis Vanags
Abstract Volodkina D. Ražošanas procesa pilnveide SIA „Scandinavian Innovation Group”: Maģistra darbs / D.Volodkina, J.Mazais. – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2017. – 88 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 88 lpp., tajā iekļauti 27 attēli, 23 tabulas, 2 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 3 avoti latviešu, 37 angļu un 3 krievu valodā. Darbam pievienoti 6 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt ražošanas procesa pilnveides priekšlikumus neatbilstību daudzuma samazināšanai. Pirmajā darba daļā autore ir veikusi manuāla ražošanas procesa neatbilstību vadības metodoloģiju un instrumentu izpēti un savstarpējo salīdzinājumu, lai noteikt tos kurus var izmantot bez piesaistes pie sākotnējā statistisko datu apjoma. Otrā darba daļā autore ir veikusi uzņēmuma problēmas analīzi, tika noteikti manuāla ražošanas procesa defektīvo izstrādājumu rašanos cēloni, sekas un nozīmētas nepieciešamas preventīvas darbības, to samazināšanai. Trešā darba daļā autore ir izstrādājusi manuāla ražošanas procesa pilnveides pasākumu kopu, apvienoja tos vienā pilnveides projekta - svītru kodu elektroniskā sistēma un noteikusi pilnveides projekta potenciālos rezultātus. Balstoties uz veikto pētījumu autore secina, ka izstrādātais pilnveides projekts risina šādas neatbilstību veidošanās problēmas: nav atgriezeniskās saites no klienta, nav izejvielu kontroles, nav mezglu kvalitātes kontroles, nav statistisko datu, ražojuma kvalitātes pārbaudes procedūras nepilnības, darbinieku kļūdas. Autore izvirza priekšlikumu īstenot svītru kodu pilnveides projektu, jo paredzams, ka izstrādātā pilnveides projekta rezultātā neatbilstību skaits tiks samazināts līdz 7%.
Keywords Manuāls ražošanas process, neatbilstības
Keywords in English Manual manufacturing process, nonconformities
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 17.05.2017 11:48:58