Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Mārketinga stratēģijas izstrādāšana"
Nosaukums angļu valodā "Development of Marketing Strategy"
Autors Mārtiņš Straupmanis
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Andersone Ieva
Recenzents Levina Baiba, Mg.oec., RTU UIVI Mācību biroja vadītāja
Anotācija Bakalaura darba autors: Mārtiņš Straupmanis Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec. Ieva Anderosne Bakalaura darba temats: „ Mārketinga stratēģijas izstrāde” Bakalaura darba apjoms: 77 lpp, 6 tab., 14 att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Darbā analizētas tādu mārketinga profesionāļu pieejas kā F.Kotlera, H.Kartajana, I.Setivana, B.Haligana, D.Šana, M.Makdonalda, S.Godina, G.Veinerčaka u.c., analizējot informāciju no zinātniskās literatūras, interneta resursiem un mācību līdzekļiem. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Analizējot teorētiskās mārketinga stratēģijas secināts, ka pagājušajā gadsimtā izstrādātās stratēģijas vairāk koncentrējas uz tirgus analīzi un rīcību atkarībā no tās, taču šajā gadsimtā radītās stratēģijas un praktiskiem risinājumiem preču virzīšanai tirgū. Pētījumā iegūtie rezultāti norāda, ka uzņēmuma mārketinga stratēģija jābalsta uz konkurentu vājām vietām, jo analizētā tirgus dalībnieki ir vāji. Mārketinga stratēģija jābalsta uz personīgu un ilglaicīgu attiecību veidošanu ar klientu. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Straupmanis M. Mārketinga stratēģijas izstrāde: Bakalaura darbs/Zinātn.vadītāja Andersone I. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2017. -77lpp.
Atslēgas vārdi Mārketinga stratēģijas izstrāde
Atslēgas vārdi angļu valodā Development of Marketing Strategy
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2017 18:56:47