Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Mārketinga stratēģijas izstrādāšana"
Title in English "Development of Marketing Strategy"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Andersone Ieva
Reviewer Levina Baiba, Mg.oec., RTU UIVI Mācību biroja vadītāja
Abstract Bakalaura darba autors: Mārtiņš Straupmanis Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec. Ieva Anderosne Bakalaura darba temats: „ Mārketinga stratēģijas izstrāde” Bakalaura darba apjoms: 77 lpp, 6 tab., 14 att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Darbā analizētas tādu mārketinga profesionāļu pieejas kā F.Kotlera, H.Kartajana, I.Setivana, B.Haligana, D.Šana, M.Makdonalda, S.Godina, G.Veinerčaka u.c., analizējot informāciju no zinātniskās literatūras, interneta resursiem un mācību līdzekļiem. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Analizējot teorētiskās mārketinga stratēģijas secināts, ka pagājušajā gadsimtā izstrādātās stratēģijas vairāk koncentrējas uz tirgus analīzi un rīcību atkarībā no tās, taču šajā gadsimtā radītās stratēģijas un praktiskiem risinājumiem preču virzīšanai tirgū. Pētījumā iegūtie rezultāti norāda, ka uzņēmuma mārketinga stratēģija jābalsta uz konkurentu vājām vietām, jo analizētā tirgus dalībnieki ir vāji. Mārketinga stratēģija jābalsta uz personīgu un ilglaicīgu attiecību veidošanu ar klientu. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Straupmanis M. Mārketinga stratēģijas izstrāde: Bakalaura darbs/Zinātn.vadītāja Andersone I. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2017. -77lpp.
Keywords Mārketinga stratēģijas izstrāde
Keywords in English Development of Marketing Strategy
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 16.05.2017 18:56:47