Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Personāla vadīšanas pilnveides projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project on Personnel Management Improvement"
Autors Elīna Romanova
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Gailīte Sarmīte
Recenzents Ščeulovs Deniss, asoc.profesors, Dr.oec., RTU IUV katedra
Anotācija Romanova E.: Personāla vadīšanas pilnveides projekts Diplomprojekts/ E.Romanova, S.Gailīte. – Rīga: RTU, IUV katedra, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 2017. – 63 lpp. Diplomprojekts rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, analītiskā, teorētiskā un projektu aprēķina daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 63 lpp., tajā iekļauti 12 attēli, 8 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 22 avoti latviešu valodā un 9 avoti angļu valodā. Diplomprojekta mērķis ir veikt AS Baltikums Bank noteikta skaita darbinieku iesaistības organizācijā izpēti, atklāt vissvarīgāko darbinieka iesaistības formulas faktoru un sniegt priekšlikumus tā un pārējo faktoru veicināšanai. Analītiskajā daļā tika analizēta vispārīgā informācija par uzņēmumu, tai skaitā, personāla skaita izmaiņas, motivācijas sistēma, iesaistības faktori, kā arī tika veikta SVID analīze. Teorētiskajā daļā tika izpētīta teorētiskā bāze darbinieku apmierinātībai ar darbu, motivācijas teorijām un iesaistīta darbinieka teorijas apraksts. Projektu aprēķina daļā tika izstrādāti 2 projekti personāla vadīšanas pilnveidei - uzņēmuma vadītāju attīstības projekts un jaunas štata vietas izveides projekts. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: Iesaistība uzņēmumā un tā mērķu sasniegšanas pamatā ir darbinieka un tiešā vadītāja attiecības un komunikācija, ko galvenokārt praktiski 100% ietekmē tieši vadītājs, līdz ar to nodrošinot arī savas komandas ilgtermiņa attīstību.
Atslēgas vārdi Personāla vadīšanas pilnveides projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project on Personnel Management Improvement
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2017 18:43:51