Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language "Personāla vadīšanas pilnveides projekts"
Title in English "Project on Personnel Management Improvement"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Gailīte Sarmīte
Reviewer Ščeulovs Deniss, asoc.profesors, Dr.oec., RTU IUV katedra
Abstract Romanova E.: Personāla vadīšanas pilnveides projekts Diplomprojekts/ E.Romanova, S.Gailīte. – Rīga: RTU, IUV katedra, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēku resursu vadīšana”, 2017. – 63 lpp. Diplomprojekts rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, analītiskā, teorētiskā un projektu aprēķina daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 63 lpp., tajā iekļauti 12 attēli, 8 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 22 avoti latviešu valodā un 9 avoti angļu valodā. Diplomprojekta mērķis ir veikt AS Baltikums Bank noteikta skaita darbinieku iesaistības organizācijā izpēti, atklāt vissvarīgāko darbinieka iesaistības formulas faktoru un sniegt priekšlikumus tā un pārējo faktoru veicināšanai. Analītiskajā daļā tika analizēta vispārīgā informācija par uzņēmumu, tai skaitā, personāla skaita izmaiņas, motivācijas sistēma, iesaistības faktori, kā arī tika veikta SVID analīze. Teorētiskajā daļā tika izpētīta teorētiskā bāze darbinieku apmierinātībai ar darbu, motivācijas teorijām un iesaistīta darbinieka teorijas apraksts. Projektu aprēķina daļā tika izstrādāti 2 projekti personāla vadīšanas pilnveidei - uzņēmuma vadītāju attīstības projekts un jaunas štata vietas izveides projekts. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: Iesaistība uzņēmumā un tā mērķu sasniegšanas pamatā ir darbinieka un tiešā vadītāja attiecības un komunikācija, ko galvenokārt praktiski 100% ietekmē tieši vadītājs, līdz ar to nodrošinot arī savas komandas ilgtermiņa attīstību.
Keywords Personāla vadīšanas pilnveides projekts
Keywords in English Project on Personnel Management Improvement
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 16.05.2017 18:43:51