Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Personāla vadīšanas procesa pilnveidošana"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Personnel Management Process"
Autors Agnese Ūdre
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Gailīte Sarmīte
Recenzents Rostoka Zane, Mg.oec., RTU Personāla nodaļas vadītāja
Anotācija Ūdre A: Personāla vadīšanas procesa pilnveidošana Diplomprojekts/ A. Ūdre, S. Gailīte. – Rīga: RTU, IUV katedra, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēkresursu vadīšana”, 2017. – 76 lpp. Diplomprojekts rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, analītiskā, teorētiskā un projektu aprēķina daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 76 lpp., tajā iekļauti 19 attēli, 13 tabulas, 3 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 18 avoti latviešu valodā un 3 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 6 pielikumi. Diplomprojekta mērķis ir veikt uzņēmuma personāla attīstības procesu analīzi, kā arī izstrādāt priekšlikumus personāla vadības un darbinieku attīstības pasākumu pilnveidošanā. 1 daļā tika izanalizēti pētāmā uzņēmuma personāla vadības procesi, kas skar darbinieku attīstību. 2 daļā tika izpētīti un raksturoti apmācību, adaptācijas un darbinieku novērtēšanas procesu teorētiskā bāze. 3 daļā tika izstrādāti 3 projekti, 1 projekts– kas uzlabotu jauno darbinieku adaptāciju uzņēmumā, 2 projekts – ieviestu darbinieku darba izpildes novērtēšanu, 3 projekts – uzlabotu darbinieku iekšējo komunikāciju un sadarbību. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: tas kādu kultūru un attieksmi veido uzņēmuma vadītājs un vadības komanda uzņēmumā, lielā mērā ietekmē darbinieku darba izpildes rezultātus, lojalitāti uzņēmumam un uzņēmuma attīstību nākotnē.
Atslēgas vārdi Personāla vadīšanas procesa pilnveidošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Improvement of Personnel Management Process
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2017 18:35:29