Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language "Personāla vadīšanas procesa pilnveidošana"
Title in English "Improvement of Personnel Management Process"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Gailīte Sarmīte
Reviewer Rostoka Zane, Mg.oec., RTU Personāla nodaļas vadītāja
Abstract Ūdre A: Personāla vadīšanas procesa pilnveidošana Diplomprojekts/ A. Ūdre, S. Gailīte. – Rīga: RTU, IUV katedra, bakalaura profesionālā studiju programma “Cilvēkresursu vadīšana”, 2017. – 76 lpp. Diplomprojekts rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, analītiskā, teorētiskā un projektu aprēķina daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 76 lpp., tajā iekļauti 19 attēli, 13 tabulas, 3 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 18 avoti latviešu valodā un 3 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 6 pielikumi. Diplomprojekta mērķis ir veikt uzņēmuma personāla attīstības procesu analīzi, kā arī izstrādāt priekšlikumus personāla vadības un darbinieku attīstības pasākumu pilnveidošanā. 1 daļā tika izanalizēti pētāmā uzņēmuma personāla vadības procesi, kas skar darbinieku attīstību. 2 daļā tika izpētīti un raksturoti apmācību, adaptācijas un darbinieku novērtēšanas procesu teorētiskā bāze. 3 daļā tika izstrādāti 3 projekti, 1 projekts– kas uzlabotu jauno darbinieku adaptāciju uzņēmumā, 2 projekts – ieviestu darbinieku darba izpildes novērtēšanu, 3 projekts – uzlabotu darbinieku iekšējo komunikāciju un sadarbību. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: tas kādu kultūru un attieksmi veido uzņēmuma vadītājs un vadības komanda uzņēmumā, lielā mērā ietekmē darbinieku darba izpildes rezultātus, lojalitāti uzņēmumam un uzņēmuma attīstību nākotnē.
Keywords Personāla vadīšanas procesa pilnveidošana
Keywords in English Improvement of Personnel Management Process
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 16.05.2017 18:35:29