Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Risku un kvalitātes izmaksu samazināšana SIA "NM Construction"
Nosaukums angļu valodā "Reduction of Risks and Quality Costs in the "NM Construction" Ltd"
Autors Ilona Mekša
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Mg.oec., Jānis Vanags
Recenzents Dr.sc.ing., Iveta Mežinska
Anotācija Mekša I. Risku un kvalitātes izmaksu samazināšana SIA “NM Construction”: Bakalaura darbs / I.Mekša, J.Vanags. – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2017. – 68 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 68 lpp., tajā iekļauti 7 attēli, 14 tabulas, 5 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 21 avots latviešu un 11 angļu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Bakalaura darba mērķis ir izpētot un analizējot procesus SIA “NM Construction”, izstrādāt priekšlikumus pamatprocesu risku vadībai, kā arī uzņēmuma risku un kvalitātes izmaksu samazināšanai. Pirmajā darba daļā tika izpētīts un aprakstīts kvalitātes izmaksu jēdziens, kvalitātes vadības instrumenti, kuri ļauj noteikt un vadīt uzņēmuma riskus, zudumus un ierobežojumus (Lean, six sigma un TOC), kā arī tika aprakstītas teorētiskās nostādnes par riskiem, to identificēšanu, klasificēšanu un novērtēšanu. Otrajā darba daļā tika izpētīts uzņēmums “NM Construction”, aprakstot tā iekšējo vidi, procesus un ekonomisko attīstību, kā arī tika veikta uzņēmuma risku analīze, izmantojot pirmajā darba daļā aprakstītās FMECA un Išikava diagrammas metodes, kas ļāva identificēt uzņēmumā pastāvošos riskus katrā no apskatītajiem procesiem. Tika noteikts, ka vislielākie riski un uzņēmuma ierobežojumi (balstoties uz TOC) pastāv tieši tāmēšanas procesā. Trešajā darba daļā, balstoties uz veikto pētījumu, darba autore sniedza secinājumus un sniedza pamatotus priekšlikumus uzņēmuma risku cēloņu novēršanai, to ieviešanas plānu, kā arī uzņēmuma ekonomisko ieguvumu no realizētajiem priekšlikumiem. Tika noteikts, ka vislielākos riskus tāmēšanas procesā var novērst, īstenojot tikai trīs priekšlikumus, kuru izmaksas ir nelielas un uzņēmumam sniedz papildus peļnu. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi – autores veiktā pētījuma rezultāts ir samazināti uzņēmuma riski un kvalitātes izmaksas, kā arī uzņēmuma peļnas palielinājums. Lielākā uzmanība darbā tika pievērsta tāmēšanas procesam, jo tajā darba autore identificēja nozīmīgākos riskus, kuru iestāšanās gadījumā uzņēmums var zaudēt potenciālo pasūtījumu, līdz ar to arī peļņu. Iegādājoties programmatūru, apmeklējot tāmētāja apmācības, kā arī veicot objekta apsekošanu tiks maksimāli novērsti iespējamie riski un palielināts akceptēto tāmju skaits.
Atslēgas vārdi Riski, kvalitātes izmaksas, būvniecība
Atslēgas vārdi angļu valodā Risks, quality costs, construction
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2017 13:44:36