Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Risku un kvalitātes izmaksu samazināšana SIA "NM Construction"
Title in English "Reduction of Risks and Quality Costs in the "NM Construction" Ltd"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec., Jānis Vanags
Reviewer Dr.sc.ing., Iveta Mežinska
Abstract Mekša I. Risku un kvalitātes izmaksu samazināšana SIA “NM Construction”: Bakalaura darbs / I.Mekša, J.Vanags. – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2017. – 68 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 68 lpp., tajā iekļauti 7 attēli, 14 tabulas, 5 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 21 avots latviešu un 11 angļu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Bakalaura darba mērķis ir izpētot un analizējot procesus SIA “NM Construction”, izstrādāt priekšlikumus pamatprocesu risku vadībai, kā arī uzņēmuma risku un kvalitātes izmaksu samazināšanai. Pirmajā darba daļā tika izpētīts un aprakstīts kvalitātes izmaksu jēdziens, kvalitātes vadības instrumenti, kuri ļauj noteikt un vadīt uzņēmuma riskus, zudumus un ierobežojumus (Lean, six sigma un TOC), kā arī tika aprakstītas teorētiskās nostādnes par riskiem, to identificēšanu, klasificēšanu un novērtēšanu. Otrajā darba daļā tika izpētīts uzņēmums “NM Construction”, aprakstot tā iekšējo vidi, procesus un ekonomisko attīstību, kā arī tika veikta uzņēmuma risku analīze, izmantojot pirmajā darba daļā aprakstītās FMECA un Išikava diagrammas metodes, kas ļāva identificēt uzņēmumā pastāvošos riskus katrā no apskatītajiem procesiem. Tika noteikts, ka vislielākie riski un uzņēmuma ierobežojumi (balstoties uz TOC) pastāv tieši tāmēšanas procesā. Trešajā darba daļā, balstoties uz veikto pētījumu, darba autore sniedza secinājumus un sniedza pamatotus priekšlikumus uzņēmuma risku cēloņu novēršanai, to ieviešanas plānu, kā arī uzņēmuma ekonomisko ieguvumu no realizētajiem priekšlikumiem. Tika noteikts, ka vislielākos riskus tāmēšanas procesā var novērst, īstenojot tikai trīs priekšlikumus, kuru izmaksas ir nelielas un uzņēmumam sniedz papildus peļnu. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi – autores veiktā pētījuma rezultāts ir samazināti uzņēmuma riski un kvalitātes izmaksas, kā arī uzņēmuma peļnas palielinājums. Lielākā uzmanība darbā tika pievērsta tāmēšanas procesam, jo tajā darba autore identificēja nozīmīgākos riskus, kuru iestāšanās gadījumā uzņēmums var zaudēt potenciālo pasūtījumu, līdz ar to arī peļņu. Iegādājoties programmatūru, apmeklējot tāmētāja apmācības, kā arī veicot objekta apsekošanu tiks maksimāli novērsti iespējamie riski un palielināts akceptēto tāmju skaits.
Keywords Riski, kvalitātes izmaksas, būvniecība
Keywords in English Risks, quality costs, construction
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 16.05.2017 13:44:36