Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Metodes izstrāde un validācija Sufentanila citrāta piemaisījumu un kvantitatīvā satura noteikšanai Sufentanila citrāta injekcijās ar augsti efektīvo šķidruma hromatogrāfiju.
Nosaukums angļu valodā Method development and validation for determination of related substances and assay of Sufentanil citrate injections with HPLC.
Autors Gerda Krastiņa
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Mg. chem. Kaspars Kuprevičs,Dr. chem. Raivis Žalubovskis
Recenzents Dr. chem. Helēna Kažoka
Anotācija Maģistra darbā apskatīta informācija par sufentanila citrāta ķīmiskajām īpašībām un tā zināmajiem piemaisījumiem, apkopota informācija par dažādām sufentanila citrāta sintēzes metodēm. Izpētīta informācija par vairākām aktīvās vielas analīzes metodēm. Literatūras apskatā apkopotā informācija ietver laika periodu no 1962. līdz 2017. gadam, izmantojot datu bāzes ScienceDirect, Wiley Online Library, Espacenet. Maģistra darba ietvaros veikta sufentanila citrāta injekciju šķīduma piemaisījuma un kvantitatīvā satura noteikšanas metožu izstrāde un validācija ar AEŠH. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 101 lappuse. Darbs satur 17 attēlus, 41 tabulu, 12 formulas un 38 pielikumus, tajā izmantoti 33 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi SUFENTANILA CITRĀTS, METODES IZSTRĀDE, VALIDĀCIJA, AUGSTI EFEKTĪVĀ ŠĶIDRUMA HROMATOGRĀFIJA, PIEMAISĪJUMU UN KVANTITATĪVĀ SATURA METODE
Atslēgas vārdi angļu valodā SUFENTANIL CITRATE, METHOD DEVELOPEMENT, VALIDATION, HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY, METHOD OF RELATED SUBSTANCES AND ASSAY
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2017 13:01:21