Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Metodes izstrāde un validācija Sufentanila citrāta piemaisījumu un kvantitatīvā satura noteikšanai Sufentanila citrāta injekcijās ar augsti efektīvo šķidruma hromatogrāfiju.
Title in English Method development and validation for determination of related substances and assay of Sufentanil citrate injections with HPLC.
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Mg. chem. Kaspars Kuprevičs,Dr. chem. Raivis Žalubovskis
Reviewer Dr. chem. Helēna Kažoka
Abstract Maģistra darbā apskatīta informācija par sufentanila citrāta ķīmiskajām īpašībām un tā zināmajiem piemaisījumiem, apkopota informācija par dažādām sufentanila citrāta sintēzes metodēm. Izpētīta informācija par vairākām aktīvās vielas analīzes metodēm. Literatūras apskatā apkopotā informācija ietver laika periodu no 1962. līdz 2017. gadam, izmantojot datu bāzes ScienceDirect, Wiley Online Library, Espacenet. Maģistra darba ietvaros veikta sufentanila citrāta injekciju šķīduma piemaisījuma un kvantitatīvā satura noteikšanas metožu izstrāde un validācija ar AEŠH. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 101 lappuse. Darbs satur 17 attēlus, 41 tabulu, 12 formulas un 38 pielikumus, tajā izmantoti 33 literatūras avoti.
Keywords SUFENTANILA CITRĀTS, METODES IZSTRĀDE, VALIDĀCIJA, AUGSTI EFEKTĪVĀ ŠĶIDRUMA HROMATOGRĀFIJA, PIEMAISĪJUMU UN KVANTITATĪVĀ SATURA METODE
Keywords in English SUFENTANIL CITRATE, METHOD DEVELOPEMENT, VALIDATION, HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY, METHOD OF RELATED SUBSTANCES AND ASSAY
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 16.05.2017 13:01:21