Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Nodokļu administrēšanas efektivitāte Valsts ieņēmumu dienestā”
Nosaukums angļu valodā ““Efficiency of Administration of Taxes in the State Revenue Service””
Autors Liāna Fomenko
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs I.Jevinga
Recenzents J.Ē.Niedrītis, RTU Biznesa un inovāciju nodaļas vadītājs, Dr.oec.
Anotācija Darba tēma ir “Nodokļu administrēšanas efektivitāte Valsts ieņēmumu dienestā”. Nodokļu administrēšana ir nodokļu administrācijas īstenota nodokļu sistēmas pārvaldība. Pārvaldības būtība izpaužas funkcijās, kuras ietver ne tikai nodokļu administrēšanas stratēģisko un taktisko plānošanu, pilnvaras un atbildību, nodokļu maksātāju uzskaiti un motivēšanu, birokrātisko pieeju un saskaņošanu, bet daudz vairāk. Nodokļu administrēšanas tēma ir aktuāla, jo nodokļu nomaksa un publisko pakalpojumu saņemšana skar ikvienu no mums. Sabiedrības interesēs ir uzturēt tādu nodokļu administrāciju, kas spēj iekasēt budžetā ieņēmumus, kuri ir samērīgi ar šajā darbā ieguldītajiem resursiem. Kā arī sabiedrība ir ieinteresēta tādā nodokļu administrācijā, kas spēj sniegt konsultatīvu atbalstu nodokļu maksātājiem, un kas demonstrē efektīvu cīņu ar nodokļu nemaksāšanu. Pētījuma objekts ir nodokļu maksājumu administrēšanas process, savukārt pētījuma priekšmets nodokļu administrēšanas efektivitātes analīze. Darba mērķis ir izpētīt Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu administrēšanas darbību, galvenās administrēšanas problēmas un noskaidrot vai nodokļu kontroles darbība Latvijā ir efektīva. Lai tiktu sasniegts darba mērķis, tika noteikti šādi darba uzdevumi: izpētīt nodokļu administrēšanas būtību, izpētīt nodokļu kontroles procesu un kontroles veidus, izpētīt nodokļu kontroles darba rezultātus, apkopot un izpētīt administrētos kopbudžeta ieņēmumus, izpētīt termina “efektivitāte’’ būtību, apkopot nodokļu administrēšanas efektivitātes noteikšanas koeficientus un aprēķināt efektivitātes noteikšanas koeficientus un analizēt, vai nodokļu administrēšana Latvijā ir efektīva. Darba teorētiskā vērtība – nodokļu kontroles procesa un kontroles veidu izpēte, galveno nodokļu kontroles veidu noteikšana un detalizēta izpēte. Darba praktiskā vērtība – nodokļu kontroles darba rezultātu detalizēta izpēte un analīze, un efektivitātes noteikšana. Darbs sastāv no ievada, 2 nodaļām, 53 lappusēm, 11 attēliem, 18 tabulām, bibliogrāfiskajā sarakstā izmantotas 22 vienības.
Atslēgas vārdi Nodokļu administrēšana, nodokļu kontrole
Atslēgas vārdi angļu valodā Tax administration, tax control process
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2017 11:27:05