Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Nodokļu administrēšanas efektivitāte Valsts ieņēmumu dienestā”
Title in English ““Efficiency of Administration of Taxes in the State Revenue Service””
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor I.Jevinga
Reviewer J.Ē.Niedrītis, RTU Biznesa un inovāciju nodaļas vadītājs, Dr.oec.
Abstract Darba tēma ir “Nodokļu administrēšanas efektivitāte Valsts ieņēmumu dienestā”. Nodokļu administrēšana ir nodokļu administrācijas īstenota nodokļu sistēmas pārvaldība. Pārvaldības būtība izpaužas funkcijās, kuras ietver ne tikai nodokļu administrēšanas stratēģisko un taktisko plānošanu, pilnvaras un atbildību, nodokļu maksātāju uzskaiti un motivēšanu, birokrātisko pieeju un saskaņošanu, bet daudz vairāk. Nodokļu administrēšanas tēma ir aktuāla, jo nodokļu nomaksa un publisko pakalpojumu saņemšana skar ikvienu no mums. Sabiedrības interesēs ir uzturēt tādu nodokļu administrāciju, kas spēj iekasēt budžetā ieņēmumus, kuri ir samērīgi ar šajā darbā ieguldītajiem resursiem. Kā arī sabiedrība ir ieinteresēta tādā nodokļu administrācijā, kas spēj sniegt konsultatīvu atbalstu nodokļu maksātājiem, un kas demonstrē efektīvu cīņu ar nodokļu nemaksāšanu. Pētījuma objekts ir nodokļu maksājumu administrēšanas process, savukārt pētījuma priekšmets nodokļu administrēšanas efektivitātes analīze. Darba mērķis ir izpētīt Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu administrēšanas darbību, galvenās administrēšanas problēmas un noskaidrot vai nodokļu kontroles darbība Latvijā ir efektīva. Lai tiktu sasniegts darba mērķis, tika noteikti šādi darba uzdevumi: izpētīt nodokļu administrēšanas būtību, izpētīt nodokļu kontroles procesu un kontroles veidus, izpētīt nodokļu kontroles darba rezultātus, apkopot un izpētīt administrētos kopbudžeta ieņēmumus, izpētīt termina “efektivitāte’’ būtību, apkopot nodokļu administrēšanas efektivitātes noteikšanas koeficientus un aprēķināt efektivitātes noteikšanas koeficientus un analizēt, vai nodokļu administrēšana Latvijā ir efektīva. Darba teorētiskā vērtība – nodokļu kontroles procesa un kontroles veidu izpēte, galveno nodokļu kontroles veidu noteikšana un detalizēta izpēte. Darba praktiskā vērtība – nodokļu kontroles darba rezultātu detalizēta izpēte un analīze, un efektivitātes noteikšana. Darbs sastāv no ievada, 2 nodaļām, 53 lappusēm, 11 attēliem, 18 tabulām, bibliogrāfiskajā sarakstā izmantotas 22 vienības.
Keywords Nodokļu administrēšana, nodokļu kontrole
Keywords in English Tax administration, tax control process
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 16.05.2017 11:27:05