Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Tehnisko līdzekļu piemērošanas lietderība uz Eiropas Savienības ārējās muitas robežas”
Nosaukums angļu valodā “Efficiency of Use of Technical Means on the External Customs Border of the European Union”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Čevers
Recenzents N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Anotācija Bakalaura darba tēma – Tehnisko līdzekļu pielietojuma lietderība uz Eiropas Savienības ārējās muitas robežas. Darba tēma ir aktuāla, jo Latvijā muitas kontroles punkti ir nodrošināti ar Eiropas Savienībai atbilstošu jaunu tehnisko aprīkojumu un tas tiek pielietots ik dienu, veicot muitas fizisko kontroli. Ik dienu tiek darbināti kontroles kravu skeneri, bagāžas rentgena iekārtas un pielietoti citi tehniskie līdzekļi, kas palīdz atklāt pārkāpumus, kā arī samazina kontroles laiku. Darba mērķis - izpētīt vai ir lietderīgi pielietot muitas tehniskos līdzekļus, veicot muitas kontroli. Pamatojoties uz darba mērķi, izvirzīti sekojoši uzdevumi: • raksturot Eiropas Savienības ārējo muitas robežu, apdraudējumus un sekas; • izpētīt un raksturot muitas tehnisko aprīkojumu dažādās pasaules valstīs; • izpētīt un raksturot muitas tehnisko aprīkojumu Latvijā; • raksturot muitas tehnisko aprīkojumu un tā pielietošanu muitas kontroles punktā Vientuļi; • veikt secinājumus un izvirzīt priekšlikumus, kas radušies darba izstrādes procesā. Darbā pielietotās metodes: • statistiskā datu apstrādes metode; • aprakstošā metode; • salīdzinošā metode. Darba struktūra – darbs sastāv no 4 nodaļām, secinājumiem, priekšlikumiem, izmantoto avotu un literatūras saraksta. Darbs sastāv no 57 lpp., 16 attēliem un 4 tabulām. Pirmajā daļā autore apskata Eiropas Savienības ārējās muitas robežas apdraudējumus, sekas, nelegālo preču tirgu un muitas fizisko kontroli. Otrajā daļā tiek pētīts muitas tehniskais aprīkojums pasaulē un Latvijā. Trešajā nodaļā tiek apskatīts tehniskais aprīkojums Vientuļu MKP, kā arī tiek salīdzināti veiktie muitas kontroles pasākumi Vientuļu un Grebņevas MKP. Ceturtajā nodaļā tiek aplūkoti atklājumi, veicot muitas kontroli Vientuļu MKP.
Atslēgas vārdi Muitas tehniskie līdzekļi
Atslēgas vārdi angļu valodā customs technical tools
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2017 11:05:44