Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Tehnisko līdzekļu piemērošanas lietderība uz Eiropas Savienības ārējās muitas robežas”
Title in English “Efficiency of Use of Technical Means on the External Customs Border of the European Union”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor A.Čevers
Reviewer N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Abstract Anotācija Bakalaura darba tēma – Tehnisko līdzekļu pielietojuma lietderība uz Eiropas Savienības ārējās muitas robežas. Darba tēma ir aktuāla, jo Latvijā muitas kontroles punkti ir nodrošināti ar Eiropas Savienībai atbilstošu jaunu tehnisko aprīkojumu un tas tiek pielietots ik dienu, veicot muitas fizisko kontroli. Ik dienu tiek darbināti kontroles kravu skeneri, bagāžas rentgena iekārtas un pielietoti citi tehniskie līdzekļi, kas palīdz atklāt pārkāpumus, kā arī samazina kontroles laiku. Darba mērķis - izpētīt vai ir lietderīgi pielietot muitas tehniskos līdzekļus, veicot muitas kontroli. Pamatojoties uz darba mērķi, izvirzīti sekojoši uzdevumi: • raksturot Eiropas Savienības ārējo muitas robežu, apdraudējumus un sekas; • izpētīt un raksturot muitas tehnisko aprīkojumu dažādās pasaules valstīs; • izpētīt un raksturot muitas tehnisko aprīkojumu Latvijā; • raksturot muitas tehnisko aprīkojumu un tā pielietošanu muitas kontroles punktā Vientuļi; • veikt secinājumus un izvirzīt priekšlikumus, kas radušies darba izstrādes procesā. Darbā pielietotās metodes: • statistiskā datu apstrādes metode; • aprakstošā metode; • salīdzinošā metode. Darba struktūra – darbs sastāv no 4 nodaļām, secinājumiem, priekšlikumiem, izmantoto avotu un literatūras saraksta. Darbs sastāv no 57 lpp., 16 attēliem un 4 tabulām. Pirmajā daļā autore apskata Eiropas Savienības ārējās muitas robežas apdraudējumus, sekas, nelegālo preču tirgu un muitas fizisko kontroli. Otrajā daļā tiek pētīts muitas tehniskais aprīkojums pasaulē un Latvijā. Trešajā nodaļā tiek apskatīts tehniskais aprīkojums Vientuļu MKP, kā arī tiek salīdzināti veiktie muitas kontroles pasākumi Vientuļu un Grebņevas MKP. Ceturtajā nodaļā tiek aplūkoti atklājumi, veicot muitas kontroli Vientuļu MKP.
Keywords Muitas tehniskie līdzekļi
Keywords in English customs technical tools
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 16.05.2017 11:05:44