Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Procesu vadības pilnveide pārtikas ražošanas uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Process Management in the Food Production Company"
Autors Rūdolfs Veinalds
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Mg.oec., Jānis Pildavs
Recenzents Mg.oec., Maira Sapata
Anotācija Veinalds R. Procesu vadības pilnveide pārtikas ražošanas uzņēmumā: Maģistra darbs / R. Veinalds, J. Pildavs – Rīga: RTU IENF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”. 2017. - 96 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 96 lpp., tajā iekļauti 19 attēli, 20 tabulas, 9 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 35 avoti 3 latviešu valodā, 32 angļu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Darba mērķis ir noteikt vadības problēmas un izprast to cēloņus SIA “Orkla Confectionery & Snacks Latvija” Ādažu ražo3tnes cieto čipsu ražošanas vadības procesā un izstrādāt ekonomiski pamatotu uzlabojumu programmu procesa pilnveidei, kas vērsta uz zudumu samazināšanu. Pirmajā daļā aprakstīts literatūras apskats par procesiem, procesu vadības, procesu pilnveides pieejām un instrumentiem. Otrajā daļā analizēts autora prakses vietas uzņēmums - viena no tā ražotnēm. Noteikti ražotnes procesi, analizēts cieto čipsu ražošanas process, noteiktas tā vadības problēmas un cēloņi, definētas pilnveides programmas nostādnes. Trešajā daļā piedāvāta pilnveides pasākumu programma cieto čipsu ražošanas zudumu – atkritumu un neatbilstoša produkta apjoma samazināšanai. Daļas ietvaros izvirzītas darbības pilnveides pasākumu ieviešanai, noteiktas ieviešanas izmaksas un aprakstīts plānotais ieguvums. Secināts, ka pilnveidojot ražošanas iekārtu tehnisko apkopju izpildi ievērojot iekārtu apkopes plānu, kā arī veicot pastiprinātu procesa kontroli un īstenojot vizuālās vadības mehānismus, iespējams panākt zudumu samazinājumu cieto čipsu ražošanas procesā. Izteikti priekšlikumi, pilnveidot darbinieku iesaisti un atbildības līmeni, uzlabot OEE noteikšanas metodoloģiju un turpināt attīstīt un pilnveidot autora sniegtos pilnveides priekšlikumus arī pēc to ieviešanas.
Atslēgas vārdi Procesu vadības pilnveide
Atslēgas vārdi angļu valodā Improvement of Process Management
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2017 09:49:08