Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Procesu vadības pilnveide pārtikas ražošanas uzņēmumā"
Title in English "Improvement of Process Management in the Food Production Company"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec., Jānis Pildavs
Reviewer Mg.oec., Maira Sapata
Abstract Veinalds R. Procesu vadības pilnveide pārtikas ražošanas uzņēmumā: Maģistra darbs / R. Veinalds, J. Pildavs – Rīga: RTU IENF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”. 2017. - 96 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 96 lpp., tajā iekļauti 19 attēli, 20 tabulas, 9 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 35 avoti 3 latviešu valodā, 32 angļu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Darba mērķis ir noteikt vadības problēmas un izprast to cēloņus SIA “Orkla Confectionery & Snacks Latvija” Ādažu ražo3tnes cieto čipsu ražošanas vadības procesā un izstrādāt ekonomiski pamatotu uzlabojumu programmu procesa pilnveidei, kas vērsta uz zudumu samazināšanu. Pirmajā daļā aprakstīts literatūras apskats par procesiem, procesu vadības, procesu pilnveides pieejām un instrumentiem. Otrajā daļā analizēts autora prakses vietas uzņēmums - viena no tā ražotnēm. Noteikti ražotnes procesi, analizēts cieto čipsu ražošanas process, noteiktas tā vadības problēmas un cēloņi, definētas pilnveides programmas nostādnes. Trešajā daļā piedāvāta pilnveides pasākumu programma cieto čipsu ražošanas zudumu – atkritumu un neatbilstoša produkta apjoma samazināšanai. Daļas ietvaros izvirzītas darbības pilnveides pasākumu ieviešanai, noteiktas ieviešanas izmaksas un aprakstīts plānotais ieguvums. Secināts, ka pilnveidojot ražošanas iekārtu tehnisko apkopju izpildi ievērojot iekārtu apkopes plānu, kā arī veicot pastiprinātu procesa kontroli un īstenojot vizuālās vadības mehānismus, iespējams panākt zudumu samazinājumu cieto čipsu ražošanas procesā. Izteikti priekšlikumi, pilnveidot darbinieku iesaisti un atbildības līmeni, uzlabot OEE noteikšanas metodoloģiju un turpināt attīstīt un pilnveidot autora sniegtos pilnveides priekšlikumus arī pēc to ieviešanas.
Keywords Procesu vadības pilnveide
Keywords in English Improvement of Process Management
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 16.05.2017 09:49:08