Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "AAS Balta" klientu apmierinātības paaugstināšana"
Nosaukums angļu valodā "Increasing Customer Satisfaction in the "AAS Balta"
Autors Ieva Linīte
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Dr.sc.ing., Jānis Mazais
Recenzents Dr.sc.ing., Iveta Mežinska
Anotācija Linīte I. „AAS Balta” klientu apmierinātības paaugstināšana: Maģistra darbs / I. Linīte, J.Mazais. – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2017. – 123 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 117 lpp., tajā iekļauti 16 attēli, 13 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 34 avoti latviešu un 54 angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus sauszemes transportlīdzekļu autoparku apdrošināšanas pilnveidei AAS BALTA, lai palielinātu klientu apmierinātību. Pirmajā darba daļā izpētīta un apkopota informācija par klientu apmierinātības teorētiskajiem aspektiem un nozīmi uzņēmumu darbībā. Papildus izpētītas un noteiktas atbilstošākās metodes apdrošināšanas klientu apmierinātības mērīšanai, neapmierinātības cēloņu noteikšanai un atbilstošu pilnveides pasākumu izstrādei. Otrajā darba daļā ir veikta klientu apmierinātības analīze, ietverot arī uzņēmuma darbības un sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšanas autoparku portfeļa analīzi, lai noteiktu galvenos klientu neapmierinātības cēloņus un apdrošināšanas pilnveides iespējas. Trešajā darba daļā izstrādāti priekšlikumi apdrošināšanas pilnveidei, kas ļaus paaugstināt klientu apmierinātību, kā arī novērtēta risinājumu efektivitāte un izstrādāts to ieviešanas plāns. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir tādi, ka uz doto brīdi autoparku apdrošināšanā ir lieli zaudēto klientu procenti, īpaši, tiešās pārdošanas kanālā, turpretī, paaugstinot darbinieku kompetenci, veicinot klientu zināšanas un izpratni, uzņēmuma sadarbības autoservisu pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanos un samazinot tiem piegādāto rezerves daļu piegādes ilgumu, iespējams paaugstināt klientu apmierinātību un veicināt viņu uzticību un lojalitāti.
Atslēgas vārdi Apdrošināšana, autoparku apdrošināšana, KASKO, OCTA, klientu apmierinātība
Atslēgas vārdi angļu valodā Insuerance, fleet insurance, MOD, MTPL, customer satisfaction
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2017 21:50:44