Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "AAS Balta" klientu apmierinātības paaugstināšana"
Title in English "Increasing Customer Satisfaction in the "AAS Balta"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.sc.ing., Jānis Mazais
Reviewer Dr.sc.ing., Iveta Mežinska
Abstract Linīte I. „AAS Balta” klientu apmierinātības paaugstināšana: Maģistra darbs / I. Linīte, J.Mazais. – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2017. – 123 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 117 lpp., tajā iekļauti 16 attēli, 13 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 34 avoti latviešu un 54 angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus sauszemes transportlīdzekļu autoparku apdrošināšanas pilnveidei AAS BALTA, lai palielinātu klientu apmierinātību. Pirmajā darba daļā izpētīta un apkopota informācija par klientu apmierinātības teorētiskajiem aspektiem un nozīmi uzņēmumu darbībā. Papildus izpētītas un noteiktas atbilstošākās metodes apdrošināšanas klientu apmierinātības mērīšanai, neapmierinātības cēloņu noteikšanai un atbilstošu pilnveides pasākumu izstrādei. Otrajā darba daļā ir veikta klientu apmierinātības analīze, ietverot arī uzņēmuma darbības un sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšanas autoparku portfeļa analīzi, lai noteiktu galvenos klientu neapmierinātības cēloņus un apdrošināšanas pilnveides iespējas. Trešajā darba daļā izstrādāti priekšlikumi apdrošināšanas pilnveidei, kas ļaus paaugstināt klientu apmierinātību, kā arī novērtēta risinājumu efektivitāte un izstrādāts to ieviešanas plāns. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir tādi, ka uz doto brīdi autoparku apdrošināšanā ir lieli zaudēto klientu procenti, īpaši, tiešās pārdošanas kanālā, turpretī, paaugstinot darbinieku kompetenci, veicinot klientu zināšanas un izpratni, uzņēmuma sadarbības autoservisu pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanos un samazinot tiem piegādāto rezerves daļu piegādes ilgumu, iespējams paaugstināt klientu apmierinātību un veicināt viņu uzticību un lojalitāti.
Keywords Apdrošināšana, autoparku apdrošināšana, KASKO, OCTA, klientu apmierinātība
Keywords in English Insuerance, fleet insurance, MOD, MTPL, customer satisfaction
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 15.05.2017 21:50:44