Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Iekšējās un ārējās sadarbības izvērtējums CITES konvencijas mehānismu realizēšanā Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Internal and External Cooperation for Implementation of the CITES Convention Mechanisms in Latvia”
Autors Marina Makarova
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs A.Čevers
Recenzents A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija Bakalaura darba tēma ir Iekšējās un ārējās sadarbības izvērtējums CITES konvencijas mehānismu realizēšanā Latvijā. Bakalaura darba mērķis ir noteikt, kādas darbības tiek piemērotas, lai izveidoto efektīvu sadarbību. Darba tēmas izvēle ir saistīta ar to, ka mūsdienās CITES konvencija ir viena no svarīgākajām un plašākajam dabas aizsardzības jomā. Tai ir īpaša loma sugu saglabāšanā un ilgtspējīga izmantošanā. CITES mērķis ir aizsargāt apdraudētās savvaļas augu un dzīvnieku sugas, regulējot to tirdzniecību un jebkuras citas pārrobežu pārvietošanas, lai nodrošinātu, ka šīs sugas nekļūtu apdraudētas. Konvencijas realizēšanas mehānisms tiek balstīts uz sadarbības īstenošanas. Tāpēc ir svarīgi izveidot ciešu un efektīvu sadarbību gan nacionāla, gan starptautiskā līmeni. Bakalaura darba saturs izklāstīts trīs daļās un vairākas apakšdaļās. Pirmajā daļā tiek izpētīta CITES konvencijas vēsture, mērķis un tās nepieciešamība. Otrajā daļā tiek pētīts CITES konvencijas realizēšanas mehānisms.Tiek izskatīti konvencijas darbības pamatprincipi, noteikts gan Latvijas, gan Eiropas Savienības tiesiskais regulējums. Noskaidroti kādi dokumenti ir nepieciešami CITES īpatņu pārvietošanai pāri muitas robežai. Kā arī tiek apskatītas CITES konvencijas kontroles jomā iesaistītas iestādes. No otras daļas tiek secināts, ka, lai realizētu CITES konvenciju valsts ietvaros ir nepieciešama sadarbība starp visām iesaistītam institūcijām. Trešajā daļā tiek izvērtēta iekšēja tirgus sadarbība starp uzraudzības, kontrolējošam un zinātniskām institūcijām. Tapāt ir izvērtēta ārēja sadarbība. Tiek apskatīta kā notiek konvencijas dalībvalstu koordinēšana, konsultēšana un apkalpošana. Pamatojoties uz pētījumiem ir izdarīti attiecīgie secinājumi un piedāvāti priekšlikumi. Darbs ir izstrādāts uz 54 lappusēm. Darbā ir ietvertas 6 tabulas un 8 attēli. Bibliogrāfiskā sarakstā tika izmantotas 24 vienības.
Atslēgas vārdi CITES konvencija, iekšējā un ārējā sadarbība, mehānisma realizēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā CITES convention,internal and external collaboration,mechanism in Latvia
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2017 20:20:19