Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Iekšējās un ārējās sadarbības izvērtējums CITES konvencijas mehānismu realizēšanā Latvijā”
Title in English “Analysis of Internal and External Cooperation for Implementation of the CITES Convention Mechanisms in Latvia”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor A.Čevers
Reviewer A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Abstract Bakalaura darba tēma ir Iekšējās un ārējās sadarbības izvērtējums CITES konvencijas mehānismu realizēšanā Latvijā. Bakalaura darba mērķis ir noteikt, kādas darbības tiek piemērotas, lai izveidoto efektīvu sadarbību. Darba tēmas izvēle ir saistīta ar to, ka mūsdienās CITES konvencija ir viena no svarīgākajām un plašākajam dabas aizsardzības jomā. Tai ir īpaša loma sugu saglabāšanā un ilgtspējīga izmantošanā. CITES mērķis ir aizsargāt apdraudētās savvaļas augu un dzīvnieku sugas, regulējot to tirdzniecību un jebkuras citas pārrobežu pārvietošanas, lai nodrošinātu, ka šīs sugas nekļūtu apdraudētas. Konvencijas realizēšanas mehānisms tiek balstīts uz sadarbības īstenošanas. Tāpēc ir svarīgi izveidot ciešu un efektīvu sadarbību gan nacionāla, gan starptautiskā līmeni. Bakalaura darba saturs izklāstīts trīs daļās un vairākas apakšdaļās. Pirmajā daļā tiek izpētīta CITES konvencijas vēsture, mērķis un tās nepieciešamība. Otrajā daļā tiek pētīts CITES konvencijas realizēšanas mehānisms.Tiek izskatīti konvencijas darbības pamatprincipi, noteikts gan Latvijas, gan Eiropas Savienības tiesiskais regulējums. Noskaidroti kādi dokumenti ir nepieciešami CITES īpatņu pārvietošanai pāri muitas robežai. Kā arī tiek apskatītas CITES konvencijas kontroles jomā iesaistītas iestādes. No otras daļas tiek secināts, ka, lai realizētu CITES konvenciju valsts ietvaros ir nepieciešama sadarbība starp visām iesaistītam institūcijām. Trešajā daļā tiek izvērtēta iekšēja tirgus sadarbība starp uzraudzības, kontrolējošam un zinātniskām institūcijām. Tapāt ir izvērtēta ārēja sadarbība. Tiek apskatīta kā notiek konvencijas dalībvalstu koordinēšana, konsultēšana un apkalpošana. Pamatojoties uz pētījumiem ir izdarīti attiecīgie secinājumi un piedāvāti priekšlikumi. Darbs ir izstrādāts uz 54 lappusēm. Darbā ir ietvertas 6 tabulas un 8 attēli. Bibliogrāfiskā sarakstā tika izmantotas 24 vienības.
Keywords CITES konvencija, iekšējā un ārējā sadarbība, mehānisma realizēšana
Keywords in English CITES convention,internal and external collaboration,mechanism in Latvia
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 15.05.2017 20:20:19