Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas noteikumu pārkāpumu atklāšanas izvērtējums MKP Rēzekne 2”
Nosaukums angļu valodā “Assessment of Detection of Customs Offences at the Customs Control Point Rezekne 2”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Čevers
Recenzents A.V.Krastiņš, RTU SESMI direktors, Dr.oec.
Anotācija Bakalaura darba nosaukums: “Muitas noteikumu pārkāpumu atklāšanas izvērtējums MKP Rēzekne II”, kuru profesionālā bakalaura grāda iegūšanai, ir izstrādājis Austris Tuminskis. Tēmas aktualitāte ir saistīta ar to, ka ļoti svarīgi vākt un uzkrāt informāciju par dažādu veidu pārkāpumiem muitas jomā, lai vēlāk varētu šo informāciju apkopot, sistematizēt, veidot riska profilus, uz kuru pamata veikt izvēli muitas kontroles pasākumu veikšanai. Bakalaura darba mērķis ir izvērtēt muitas noteikumu pārkāpumu atklāšanu MKP Rēzekne II. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi autors veica sekojošus uzdevumus:  apskatīja MKP Rēzekne II vispārējo raksturojumu un veica personāla analīzi;  aprakstīja muitas darbā izmantotos tehniskos līdzekļus;  veica MKP Rēzekne II darba apjoma analīzi;  apskatīja administratīvos pārkāpumus muitas jomā;  veica muitas kontroles rezultātu analīzi;  uz analīzes pamata izteica secinājumus un izstrādāja priekšlikumus. Darba pirmajā daļā autors veica MKP Rēzekne II raksturojumu, veica personālsastāva un darba organizācijas analīzi, apskatīja muitas darbā pielietoto tehnisko nodrošinājumu un nedaudz apskatīja galvenos darba apjoma rezultātus. Darba otrajā daļā apskatīja administratīvo pārkāpumu veidus, atbildību un sodu veidus par muitas noteikumu pārkāpumiem, kuras ir noteiktas LAPK un Krimināllikumā. Darba trešajā daļā autors analizēja MKP Rēzekne II muitas kontroles rezultātus un apskatīja Latvijā lielākos gadījumus preču nelikumīgā ievešanā pāri LR robežai. Izstrādātais darbs sastāv no 54 lapām, 5 tabulām, 25 attēliem.
Atslēgas vārdi Muitas noteikumu pārkāpumu atklāšanas izvērtējums MKP „Rēzekne-2
Atslēgas vārdi angļu valodā Assessment of Detection of Customs Offences at the Customs Control Point "Rezekne-2
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2017 20:11:47