Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Muitas noteikumu pārkāpumu atklāšanas izvērtējums MKP Rēzekne 2”
Title in English “Assessment of Detection of Customs Offences at the Customs Control Point Rezekne 2”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor A.Čevers
Reviewer A.V.Krastiņš, RTU SESMI direktors, Dr.oec.
Abstract Bakalaura darba nosaukums: “Muitas noteikumu pārkāpumu atklāšanas izvērtējums MKP Rēzekne II”, kuru profesionālā bakalaura grāda iegūšanai, ir izstrādājis Austris Tuminskis. Tēmas aktualitāte ir saistīta ar to, ka ļoti svarīgi vākt un uzkrāt informāciju par dažādu veidu pārkāpumiem muitas jomā, lai vēlāk varētu šo informāciju apkopot, sistematizēt, veidot riska profilus, uz kuru pamata veikt izvēli muitas kontroles pasākumu veikšanai. Bakalaura darba mērķis ir izvērtēt muitas noteikumu pārkāpumu atklāšanu MKP Rēzekne II. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi autors veica sekojošus uzdevumus:  apskatīja MKP Rēzekne II vispārējo raksturojumu un veica personāla analīzi;  aprakstīja muitas darbā izmantotos tehniskos līdzekļus;  veica MKP Rēzekne II darba apjoma analīzi;  apskatīja administratīvos pārkāpumus muitas jomā;  veica muitas kontroles rezultātu analīzi;  uz analīzes pamata izteica secinājumus un izstrādāja priekšlikumus. Darba pirmajā daļā autors veica MKP Rēzekne II raksturojumu, veica personālsastāva un darba organizācijas analīzi, apskatīja muitas darbā pielietoto tehnisko nodrošinājumu un nedaudz apskatīja galvenos darba apjoma rezultātus. Darba otrajā daļā apskatīja administratīvo pārkāpumu veidus, atbildību un sodu veidus par muitas noteikumu pārkāpumiem, kuras ir noteiktas LAPK un Krimināllikumā. Darba trešajā daļā autors analizēja MKP Rēzekne II muitas kontroles rezultātus un apskatīja Latvijā lielākos gadījumus preču nelikumīgā ievešanā pāri LR robežai. Izstrādātais darbs sastāv no 54 lapām, 5 tabulām, 25 attēliem.
Keywords Muitas noteikumu pārkāpumu atklāšanas izvērtējums MKP „Rēzekne-2
Keywords in English Assessment of Detection of Customs Offences at the Customs Control Point "Rezekne-2
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 15.05.2017 20:11:47