Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Darbaspēka nodokļi un to ietekme uz Latvijas ekonomisko attīstību"
Nosaukums angļu valodā "Labour Force Taxes and Their Impact on Development of the National Economy of Latvia"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Semjonova Nadežda
Recenzents Judrupa Ilze, asoc.profesore, Dr.oec. RTU TAPPE katedra
Anotācija Bakalaura darba autore ir Diāna Reinfelde. Bakalaura darba zinātniskā vadītāja ir Dr. oec., doc. Nadežda Semjonova. Bakalaura darba temats ir „Darbaspēka nodokļi un to ietekme uz Latvijas ekonomisko attīstību”. Darba apjoms ir 63 lpp. Darbs sastāv no 2 nodaļām, 16 tabulām, 12 attēliem un 1 pielikumu Darba izstrādē tika izmantoti 2 veidu literatūras avoti – grāmatas un tiešsaistes avoti. Kopā izmantoti 48 literatūras avoti, no kuriem 15 ir grāmatas, zinātniskie raksti, laikraksti un 33 ir tiešsaistes literatūras avoti, no tiem 22 ir latviešu valodā un 11 ir svešvalodā. Darba pirmajā nodaļā tiek teorētiski aprakstīta nodokļu būtība, nodokļu politika Latvijā. Apskatīti normatīvie akti par darbaspēka nodokļiem un to loma valsts budžetā. Otrajā nodaļā salīdzina darbaspēka nodokļu slogu Baltijas valstīs uz dažādu darba līgumu pamata un tiek aprēķinātas darbaspēka izmaksas, esot progresīvā iedzīvotāju ienākuma nodoklim. Otrās daļas ietvaros apkopoti anketēšanas rezultāti par sabiedrības domām par progresīvā iedzīvotāju ienākuma nodokļa iespējām Latvijā. Darba nobeigumā veikti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Reinfelde D. Darbaspēka nodokļi un to ietekme uz Latvijas ekonomisko attīstību: Bakalaura darbs/Zinātn. vadītāja Semjonova N. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2017. – 63 lpp.
Atslēgas vārdi Nodokļi, Nodokļu likmes, Nodokļu politika, Darbaspēka nodokļi, Iedzīvotāju ienākumu nodoklis
Atslēgas vārdi angļu valodā Taxes, Tax rates, Tax policy, Labour force taxes, Personal income tax
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2017 19:48:28