Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Darbaspēka nodokļi un to ietekme uz Latvijas ekonomisko attīstību"
Title in English "Labour Force Taxes and Their Impact on Development of the National Economy of Latvia"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Semjonova Nadežda
Reviewer Judrupa Ilze, asoc.profesore, Dr.oec. RTU TAPPE katedra
Abstract Bakalaura darba autore ir Diāna Reinfelde. Bakalaura darba zinātniskā vadītāja ir Dr. oec., doc. Nadežda Semjonova. Bakalaura darba temats ir „Darbaspēka nodokļi un to ietekme uz Latvijas ekonomisko attīstību”. Darba apjoms ir 63 lpp. Darbs sastāv no 2 nodaļām, 16 tabulām, 12 attēliem un 1 pielikumu Darba izstrādē tika izmantoti 2 veidu literatūras avoti – grāmatas un tiešsaistes avoti. Kopā izmantoti 48 literatūras avoti, no kuriem 15 ir grāmatas, zinātniskie raksti, laikraksti un 33 ir tiešsaistes literatūras avoti, no tiem 22 ir latviešu valodā un 11 ir svešvalodā. Darba pirmajā nodaļā tiek teorētiski aprakstīta nodokļu būtība, nodokļu politika Latvijā. Apskatīti normatīvie akti par darbaspēka nodokļiem un to loma valsts budžetā. Otrajā nodaļā salīdzina darbaspēka nodokļu slogu Baltijas valstīs uz dažādu darba līgumu pamata un tiek aprēķinātas darbaspēka izmaksas, esot progresīvā iedzīvotāju ienākuma nodoklim. Otrās daļas ietvaros apkopoti anketēšanas rezultāti par sabiedrības domām par progresīvā iedzīvotāju ienākuma nodokļa iespējām Latvijā. Darba nobeigumā veikti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Reinfelde D. Darbaspēka nodokļi un to ietekme uz Latvijas ekonomisko attīstību: Bakalaura darbs/Zinātn. vadītāja Semjonova N. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2017. – 63 lpp.
Keywords Nodokļi, Nodokļu likmes, Nodokļu politika, Darbaspēka nodokļi, Iedzīvotāju ienākumu nodoklis
Keywords in English Taxes, Tax rates, Tax policy, Labour force taxes, Personal income tax
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 15.05.2017 19:48:28