Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitošanas procesu pilnveidošana uzņēmumā SIA “Do it””
Nosaukums angļu valodā “Improvement of the Customs Clearance at “Do it” Ltd.”
Autors Dita Berkolde
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs N.Rudzītis
Recenzents M.Jurušs, RTU docents, Dr.oec.
Anotācija Anotācija Bakalaura darba tēma ir „Muitošanas procesu pilnveidošana uzņēmumā SIA “Do it”. Darba autore ir Dita Berkolde, darba vadītājs ir praktiskais docents, Mg.oec., Normunds Rudzītis. Pētījuma priekšmets: kļūdas deklarācijās no 2014.-2016. gadam uzņēmumā SIA „Do it”. Pētījuma objekts: īpašās un muitas procedūras uzņēmumā SIA” Do it”. Darba mērķis: noskaidrot, kādu iespaidu kļūdas deklarācijās atstāj uzņēmumā un kā tās ir iespējams minimizēt. Darba uzdevumi: 1. Izpētīt uzņēmuma SIA „Do it” starptautisko preču ķēdi. 2. Izanalizēt finanšu datus no 2013.-2015. gadam. 3. Aprakstīt pētāmās muitas procedūras. 4. Analizēt iesniegtās deklarācijas laika posmā no 2014.-2016. gadam. 5. Veikt kļūdu analīzi iesniegtajās deklarācijās. 6. Izvērtēt, kādu iespaidu kļūdas deklarācijās atstāj uzņēmumam. 7. Saskatīt iespēju, kā minimizēt kļūdas deklarācijās. Darba gaitā ir secināts, ka ir svarīgi pilnveidot muitošanas procesus, šajā gadījumā, runājot par kļūdām deklarācijās, jo tās atstāj iespaidu uz uzņēmuma darbu un sadarbību ar muitu. Bakalaura darbs sastāv no četrām nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek aprakstīta globālā tirdzniecība kopumā, otrajā izpētīts uzņēmums, tā finanšu rādītāji un muitas nodaļas darbības struktūra, trešajā nodaļā tiek runāts par deklarācijām, muitas procedūru un īpašo procedūru apjomu pētāmajā uzņēmumā. Ceturtajā nodaļā tiek pētītas kļūdas un to skaits no 2014.-2016. gadam, kā arī noteikts to riska līmenis, rasti risinājumi, kā kļūdas samazināt. Darba apjoms ir 60 lappuses, tajā izmantots 4 tabulas, 24 attēli, 3 pielikumi.
Atslēgas vārdi kļūdas deklarācijās, muitas procedūras, muitošanas procesu pilnveidošana
Atslēgas vārdi angļu valodā mistakes in deklaration, customs pocedures
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2017 15:09:08