Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Muitošanas procesu pilnveidošana uzņēmumā SIA “Do it””
Title in English “Improvement of the Customs Clearance at “Do it” Ltd.”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor N.Rudzītis
Reviewer M.Jurušs, RTU docents, Dr.oec.
Abstract Anotācija Bakalaura darba tēma ir „Muitošanas procesu pilnveidošana uzņēmumā SIA “Do it”. Darba autore ir Dita Berkolde, darba vadītājs ir praktiskais docents, Mg.oec., Normunds Rudzītis. Pētījuma priekšmets: kļūdas deklarācijās no 2014.-2016. gadam uzņēmumā SIA „Do it”. Pētījuma objekts: īpašās un muitas procedūras uzņēmumā SIA” Do it”. Darba mērķis: noskaidrot, kādu iespaidu kļūdas deklarācijās atstāj uzņēmumā un kā tās ir iespējams minimizēt. Darba uzdevumi: 1. Izpētīt uzņēmuma SIA „Do it” starptautisko preču ķēdi. 2. Izanalizēt finanšu datus no 2013.-2015. gadam. 3. Aprakstīt pētāmās muitas procedūras. 4. Analizēt iesniegtās deklarācijas laika posmā no 2014.-2016. gadam. 5. Veikt kļūdu analīzi iesniegtajās deklarācijās. 6. Izvērtēt, kādu iespaidu kļūdas deklarācijās atstāj uzņēmumam. 7. Saskatīt iespēju, kā minimizēt kļūdas deklarācijās. Darba gaitā ir secināts, ka ir svarīgi pilnveidot muitošanas procesus, šajā gadījumā, runājot par kļūdām deklarācijās, jo tās atstāj iespaidu uz uzņēmuma darbu un sadarbību ar muitu. Bakalaura darbs sastāv no četrām nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek aprakstīta globālā tirdzniecība kopumā, otrajā izpētīts uzņēmums, tā finanšu rādītāji un muitas nodaļas darbības struktūra, trešajā nodaļā tiek runāts par deklarācijām, muitas procedūru un īpašo procedūru apjomu pētāmajā uzņēmumā. Ceturtajā nodaļā tiek pētītas kļūdas un to skaits no 2014.-2016. gadam, kā arī noteikts to riska līmenis, rasti risinājumi, kā kļūdas samazināt. Darba apjoms ir 60 lappuses, tajā izmantots 4 tabulas, 24 attēli, 3 pielikumi.
Keywords kļūdas deklarācijās, muitas procedūras, muitošanas procesu pilnveidošana
Keywords in English mistakes in deklaration, customs pocedures
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 15.05.2017 15:09:08