Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Pievienotās vērtības nodokļa izkrāpšanas novēršanas iespējas”
Nosaukums angļu valodā “Opportunities for Value Added Tax Fraud Prevention”
Autors Dmitrijs Sokolovs
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs J.Ē.Niedrītis
Recenzents V.Gromule, Rīgas starptautiskās autoostas valdes priekšsēdētāja, Dr.sc.ing.
Anotācija Bakalaura darba nosaukums: ,,Pievienotās vērtības nodokļa izkrāpšanas novēršanas iespējas”. Tēma ir aktuālā, jo Latvijā pievienotās vērtības nodoklis ir būtiska valsts nodokļu sistēmas sastāvdaļa, ienākumi kas aizņem lielāko daļu no visam iekasētam nodokļu summām budžetā. Pievienotās vērtības nodokļa jomā ir iespējamas krāpšanas, kurus ir jānovērš pilnveidojot administrēšanu. Bakalaura darba mērķis ir izstrādāt ieteikumus PVN krāpniecisko darījumu minimizēšanai. Lai tiktu sasniegts darbā izvirzītais mērķis ir jāveic sekojoši uzdevumi: pētīt Latvijas tautsaimniecības attīstību, analizēt nodokļu lomu tautsaimniecības attīstības veicināšanā, analizēt pievienotās vērtības nodokļa funkcijas un lomu Latvijas budžeta sistēmā, pētīt pievienotās vērtības nodokļa administrēšanas sistēmu Latvijā un citās pasaules valstīs un veikt pētījumu par pievienotās vērtības nodokļa administrēšanas novērtējumu sabiedrībā. Bakalaura darbs sastāv no ievada, trīs nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Pirmā daļa ir teorētiska, tajā tiek apskatītas Latvijas tautsaimniecības problēmas, izvirzītie mērķi šo problēmu risināšanai, ka arī apskatīti jautājumi, saistībā ar valsts fiskālo politiku un nodokļu reformu. Otrajā daļā tiek aplūkota pievienotās vērtības nodokļa būtība, šī nodokļa nozīme tautsaimniecības attīstībā, krāpšanas shēmas un tiek salīdzināta pievienotās vērtības nodokļa administrēšana Latvijā un ārvalstīs. Trešajā daļā tiek veikta iedzīvotāju anketēšana un novērtēta PVN administrēšanas kvalitāte un krāpšanas novēršanas iespējas pievienotās vērtības nodokļa jomā. Darba apjoms 64 lapas, kurās ietvertas 6 tabulas, 20 attēli un 1 pielikums. Darba pētnieciskajā daļā veikta aptauja, kurā piedalījās 84 respondenti.
Atslēgas vārdi krāpšana, PVN, novēršana
Atslēgas vārdi angļu valodā value added tax, fraud, prevention
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2017 11:56:00