Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Pievienotās vērtības nodokļa izkrāpšanas novēršanas iespējas”
Title in English “Opportunities for Value Added Tax Fraud Prevention”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor J.Ē.Niedrītis
Reviewer V.Gromule, Rīgas starptautiskās autoostas valdes priekšsēdētāja, Dr.sc.ing.
Abstract Bakalaura darba nosaukums: ,,Pievienotās vērtības nodokļa izkrāpšanas novēršanas iespējas”. Tēma ir aktuālā, jo Latvijā pievienotās vērtības nodoklis ir būtiska valsts nodokļu sistēmas sastāvdaļa, ienākumi kas aizņem lielāko daļu no visam iekasētam nodokļu summām budžetā. Pievienotās vērtības nodokļa jomā ir iespējamas krāpšanas, kurus ir jānovērš pilnveidojot administrēšanu. Bakalaura darba mērķis ir izstrādāt ieteikumus PVN krāpniecisko darījumu minimizēšanai. Lai tiktu sasniegts darbā izvirzītais mērķis ir jāveic sekojoši uzdevumi: pētīt Latvijas tautsaimniecības attīstību, analizēt nodokļu lomu tautsaimniecības attīstības veicināšanā, analizēt pievienotās vērtības nodokļa funkcijas un lomu Latvijas budžeta sistēmā, pētīt pievienotās vērtības nodokļa administrēšanas sistēmu Latvijā un citās pasaules valstīs un veikt pētījumu par pievienotās vērtības nodokļa administrēšanas novērtējumu sabiedrībā. Bakalaura darbs sastāv no ievada, trīs nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Pirmā daļa ir teorētiska, tajā tiek apskatītas Latvijas tautsaimniecības problēmas, izvirzītie mērķi šo problēmu risināšanai, ka arī apskatīti jautājumi, saistībā ar valsts fiskālo politiku un nodokļu reformu. Otrajā daļā tiek aplūkota pievienotās vērtības nodokļa būtība, šī nodokļa nozīme tautsaimniecības attīstībā, krāpšanas shēmas un tiek salīdzināta pievienotās vērtības nodokļa administrēšana Latvijā un ārvalstīs. Trešajā daļā tiek veikta iedzīvotāju anketēšana un novērtēta PVN administrēšanas kvalitāte un krāpšanas novēršanas iespējas pievienotās vērtības nodokļa jomā. Darba apjoms 64 lapas, kurās ietvertas 6 tabulas, 20 attēli un 1 pielikums. Darba pētnieciskajā daļā veikta aptauja, kurā piedalījās 84 respondenti.
Keywords krāpšana, PVN, novēršana
Keywords in English value added tax, fraud, prevention
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 15.05.2017 11:56:00