Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transporta sistēmu inženierija
Nosaukums Loģistikas informācijas tehnoloģiju pielietojums autotransporta kravu pārvadājumos loģistikas uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanā.
Nosaukums angļu valodā Application of Logistics Information Technologies for Road Freight Transportation with the Aim to Increase the Competitiveness of a Logistics Company.
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs Aloizs Lešinskis
Recenzents Māris Hauka
Anotācija Bakalaura darba "Loģistikas informācijas tehnoloģiju pielietojums autotransporta kravu pārvadājumos loģistikas uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanā" mērķis ir izpētīt loģistikas nozares speciālistu zinātniskās publikācijas par informācijas tehnoloģijām autotransporta kravu pārvadājumos, Eiropas Savienības transporta tiesību aktus, loģistikas un informācijas tehnoloģiju periodiku, lai noteiktu informācijas tehnoloģiju ietekmi uz autotransporta kravu pārvadājumu uzņēmuma darba plānošanu, organizēšanu un koordinēšanu. Bakalaura darbā ir parādīta informācijas tehnoloģiju nozīme gan Eiropas Savienības kopējās attīstības stratēģijas, gan autotransporta loģistikas izaicinājumu kontekstā, raksturotas un analizētas autotransporta loģistikas uzņēmumu izmantotās informācijas tehnoloģijas, apskatītas un analizētas autotransporta loģistikas tiesiskā regulējuma izmaiņas un to mijiedarbība ar informācijas tehnoloģijām, kā arī apskatītas autotransporta loģistikas tirgus attīstības tendences un problēmas. Lai noskaidrotu informācijas tehnoloģiju ietekmi uz uzņēmuma darba plānošanas, organizēšanas un koordinēšanas rādītājiem, darba autors ir veicis pirmsdiploma prakses uzņēmuma analīzi. Bakalaura darba nobeigumā sniegti secinājumi par darbā apskatītajām problēmām un doti priekšlikumi nākamajiem pētījumiem, kas, pēc autora domām, varētu būt nepieciešami, lai veiktu papildu loģistikas informācijas tehnoloģiju ietekmes analīzi uz autotransporta loģistiku. Bakalaura darbs sastāv no 72 lapaspusēm, kas ietver ievadu, 3 nodaļas, secinājumus un priekšlikumus, 3 pielikumus, 31 attēlu, 13 formulas un 15 tabulas.
Atslēgas vārdi Informācijas tehnoloģijas, autotransporta loģistika, efektivitāte, uzņēmuma analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā Information technologies, road freight transportation, efficiency, company analysis
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2017 11:48:56