Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transport Systems Engineering
Title in original language Loģistikas informācijas tehnoloģiju pielietojums autotransporta kravu pārvadājumos loģistikas uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanā.
Title in English Application of Logistics Information Technologies for Road Freight Transportation with the Aim to Increase the Competitiveness of a Logistics Company.
Department
Scientific advisor Aloizs Lešinskis
Reviewer Māris Hauka
Abstract Bakalaura darba "Loģistikas informācijas tehnoloģiju pielietojums autotransporta kravu pārvadājumos loģistikas uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanā" mērķis ir izpētīt loģistikas nozares speciālistu zinātniskās publikācijas par informācijas tehnoloģijām autotransporta kravu pārvadājumos, Eiropas Savienības transporta tiesību aktus, loģistikas un informācijas tehnoloģiju periodiku, lai noteiktu informācijas tehnoloģiju ietekmi uz autotransporta kravu pārvadājumu uzņēmuma darba plānošanu, organizēšanu un koordinēšanu. Bakalaura darbā ir parādīta informācijas tehnoloģiju nozīme gan Eiropas Savienības kopējās attīstības stratēģijas, gan autotransporta loģistikas izaicinājumu kontekstā, raksturotas un analizētas autotransporta loģistikas uzņēmumu izmantotās informācijas tehnoloģijas, apskatītas un analizētas autotransporta loģistikas tiesiskā regulējuma izmaiņas un to mijiedarbība ar informācijas tehnoloģijām, kā arī apskatītas autotransporta loģistikas tirgus attīstības tendences un problēmas. Lai noskaidrotu informācijas tehnoloģiju ietekmi uz uzņēmuma darba plānošanas, organizēšanas un koordinēšanas rādītājiem, darba autors ir veicis pirmsdiploma prakses uzņēmuma analīzi. Bakalaura darba nobeigumā sniegti secinājumi par darbā apskatītajām problēmām un doti priekšlikumi nākamajiem pētījumiem, kas, pēc autora domām, varētu būt nepieciešami, lai veiktu papildu loģistikas informācijas tehnoloģiju ietekmes analīzi uz autotransporta loģistiku. Bakalaura darbs sastāv no 72 lapaspusēm, kas ietver ievadu, 3 nodaļas, secinājumus un priekšlikumus, 3 pielikumus, 31 attēlu, 13 formulas un 15 tabulas.
Keywords Informācijas tehnoloģijas, autotransporta loģistika, efektivitāte, uzņēmuma analīze
Keywords in English Information technologies, road freight transportation, efficiency, company analysis
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 15.05.2017 11:48:56